Ondertekening Charter Family Justice Center door ministers Geens en Vandeurzen 28 June 2016

 
Federaal minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen ondertekenden vandaag het charter ter oprichting van het Family Justice Center ‘Veilig Thuis’ in Antwerpen. Read more
 
 

Sector niet-dringend liggend ziekenvervoer spreekt kwaliteitsnormen af 28 June 2016

 
Er komen nieuwe kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer. Het nieuwe protocolakkoord werd vandaag ondertekend door een onafhankelijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de ambulancediensten, het Vlaams Patiëntenplatform, Test-Aankoop en de koepelorganisatie van ziekenhuizen. Het protocol is een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten die instaan voor niet-dringend liggend vervoer, zoals een opleiding voor ziekenvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig. De ambulancediensten gaan zich hierop laten controleren en accrediteren door een onafhankelijke controle-organisatie, om vervolgens op een lijst te komen die de Vlaamse Gemeenschap zal publiceren. Read more
 
 

Vlaamse woonzorgcentra werken verder aan informatisering 21 June 2016

 
Agentschap Zorg en Gezondheid organiseert in samenwerking met de koepels voor de ouderenzorg (het eWZC-consortium) de communicatiedag van het eWZC-programma. Het eWZC-programma is een initiatief waarbij koepels, softwareleveranciers en overheid samenwerken voor een verdere informatisering van de Vlaamse woonzorgcentra. Read more
 
 

Jo Vandeurzen regelt termijnen gesloten opvang minderjarigen in nieuw decreet jeugdrecht 21 June 2016

 
Zoals in de berichtgeving van 10 juni jl., waarbij Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin reageerde op de berichtgeving over de wijziging met betrekking tot de gesloten opvang voor minderjarigen, herhaalt minister Vandeurzen het belang van de evaluatie van de gesloten opvang. Er is geen bezwaar om de termijnen van de gesloten opvang te regelen in het nieuwe decreet jeugdrecht. Read more
 
 

Vlaanderen start met eigen sociale bescherming 15 June 2016

 
Vanaf vandaag is de Vlaamse Sociale Bescherming een feit. Het Vlaams parlement heeft daarover deze namiddag het decreet goedgekeurd. In deze eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming uit drie tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. De zorgkas zal ze in de praktijk omzetten. Read more
 
 

Pages

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda