De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingsopmaak 2018 het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen met 350 miljoen euro te versterken. Op de ministerraad van vrijdag 30 maart jl. besloot de Vlaamse Regering om, op vraag van minister Vandeurzen, hier nog eens 12 miljoen euro eenmalige investeringen bovenop te doen. Daarnaast werden ook een aantal recurrente uitgaven aanvaard. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Hiermee kunnen we verder inzetten op de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen. In meerdere segmenten van de zorg- en welzijnssector wordt dus voor meer capaciteit gezorgd. Het blijft echter niet bij een loutere uitbreiding van het aantal plaatsen of woongelegenheden. Diverse sectoren worden ondertussen hervormd zodat de middelen ook beter kunnen worden ingezet.”

Extra eenmalige investeringen
Bij de begrotingsopmaak 18 kreeg minister Vandeurzen voor de verdere uitbouw van welzijn en zorg in Vlaanderen 350 miljoen euro extra toegewezen. Bij de begrotingscontrole van afgelopen week zal daar nog eens een eenmalig bedrag van 12 miljoen euro aan toegevoegd worden.

De extra eenmalige middelen worden als volgt ingezet:     

  • 3 miljoen euro voor opvang in de gemeenschapsinstellingen: er wordt een tijdelijk extra aanbod in de gemeenschapsinstelling in Tongeren geïnstalleerd voor delinquente jongeren die ernstige feiten hebben gepleegd en de uitstroom van andere jongeren uit de gemeenschapsinstellingen kan sneller gestart worden.
  • 2 miljoen euro extra voor nieuwe vaccins tegen HPV, griep, difterie, tetanus, kinkhoest die een meerkost hebben door hun hogere graad van effectiviteit.
  • 4 miljoen euro voor het invoeren van de Vlaamse sociale bescherming, waaronder de start van het uniforme sectoroverschrijdende inschalingsinstrument Belrai in de gezinszorg en zorgverzekering waardoor meervoudige intakes van patiënten en cliënten overbodig worden.
  • 1 miljoen euro voor de ‘preventie van het jonge kind’, meer bepaald voor gehoorscreeners. Concreet kan Kind en Gezin hiermee gehoorproblemen bij jonge kinderen accurater opsporen en kan er vroeger ingegrepen worden.
  • 2 miljoen voor diverse initiatieven, zoals inzake vorming m.b.t. agressiebeheersing, elektronisch toezicht, versterking van de radicaliseringsambtenaren en de ondersteuning van ziekenhuizen bij de opmaak van de zorgstrategische planning.

Extra recurrent geld
Bij de begrotingsopmaak 18 werd destijds een bijkomend jaarlijks terugkerend budget van 13 miljoen euro extra voorzien voor jeugdhulp, waarvan 3 miljoen euro voor pleegzorg. De opvang die voorzien wordt via pleegzorg blijkt een succes en is nog sneller gegroeid dan voorzien, wat het budget naar aanleiding van de begrotingscontrole met nog 6 miljoen heeft doen stijgen. Op 1 jaar tijd werden 541 extra jongeren opgevangen in pleeggezinnen, een stijging met bijna 10%.

In totaal wordt voor de jeugdhulp dit jaar dus 19 miljoen euro extra én recurrent voorzien. Dat past in een belangrijke injectie in jeugdhulp gespreid over het begrotingsjaar 2018 en 2019. 

Ook wordt voor de opschaling van de woonzorgcentra naar RVT-woongelegenheden die aan hogere zorgbehoevendheid aangepast zijn, naar aanleiding van de begrotingscontrole 3 miljoen toegevoegd zodat in totaal 14 miljoen recurrent zal worden ingezet voor een betere financiering van de zorgzwaarte.

Sinds het begin van de legislatuur is er zo al meer dan 645.000.000 euro bijkomend ingezet voor investeringen in welzijn en zorg in Vlaanderen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.