Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam de Vlaamse Regering vrijdag 9 november 2018 het besluit om in 2018 en 2019 in totaal 10 miljoen euro uit te trekken voor een betere opvang van geïnterneerden die een erkende handicap hebben. Zo zullen zij op een gepaste manier ondersteund worden.

Geïnterneerden zijn personen die een misdrijf pleegden en aan een geestesstoornis lijden die maakt dat ze hun daden niet kunnen controleren. Voor hen is opsluiting in de gevangenis niet de beste methode en missen ze de gepaste zorgverlening. België werd hiervoor in het verleden door internationale instanties op de vingers getikt. Internering is namelijk, behalve een maatregel om de maatschappij te beschermen, ook een maatregel die ervoor moet zorgen dat de geïnterneerde de nodige zorg op maat krijgt en die bovendien gericht is op maximale re-integratie in de maatschappij.

Maximale re-integratie
De Vlaamse Regering nam daarom het besluit om voorzieningen uit te breiden en diensten aan te vullen die vandaag reeds bestaan, zoals dagbesteding in de gevangenis door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en vanwege forensische VAPH-voorzieningen. Hiervoor kan in 2018 en 2019 in totaal 10 miljoen euro besteed worden. Dit bedrag komt bovenop de 4 miljoen euro die Vlaanderen nu jaarlijks besteedt aan het specifieke aanbod voor geïnterneerden met een handicap.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Personen met een handicap die geïnterneerd zijn, dienen binnen een redelijke termijn opgenomen te worden in een setting die de ondersteuning kan bieden om die re-integratie waar te maken.“

Met de directe financiering van de vergunde zorgaanbieders voor personen met een handicap wordt voor deze doelgroep van geïnterneerden voorzien in de uitstroom uit beveiligde settings die niet altijd een gepaste opvang kunnen bieden. Zo komt er ruimte vrij in deze beveiligde settings wat dan weer belangrijk is om de doorstroom te faciliteren.

Aangepaste handicapspecifieke setting
Om de geïnterneerde persoon met een handicap sneller te laten doorstromen naar een meer gepaste handicapspecifieke omgeving wordt het beschikbare budget in eerste instantie ingezet als directe financiering van voorzieningen voor ondersteuning van geïnterneerde personen. Dat kan betekenen dat de persoon naar een minder of juist meer beveiligde setting wordt georiënteerd, mocht dit in de betreffende situatie nodig zijn. Steeds zal het om handicapspecifieke settings gaan, waar de persoon met een handicap meer op zijn plaats is. Bij definitieve invrijheidstelling en/of de mogelijkheid tot sociale re-integratie kan de persoon met een handicap beschikken over het persoonsvolgend budget om de regie over zijn leven zo maximaal mogelijk zelf te kunnen voeren, al of niet met de hulp van een begeleidende dienst.

Vlaanderen neemt met deze actie zijn verantwoordelijkheid voor geïnterneerden die kunnen uitstromen naar een plaats in een voorziening van het VAPH, flankerend aan het federale masterplan internering.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.