Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Vlaams minister Jo Vandeurzen stelde vandaag de Kindreflex voor dat op zijn vraag door het Steunpunt WVG werd ontwikkeld. Dit waakzaamheidsinstrument moet hulpverleners ondersteunen om bij de cliënten die bij een geestelijke gezondheidsvoorziening over de vloer komen hun ouderschap bespreekbaar te maken en de mogelijke onveiligheid van kinderen te detecteren en aan te pakken.

200 organisaties
De geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen kent in Vlaanderen zo’n 200 organisaties waaronder o.a. psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en centra voor drugshulpverlening. Al deze organisaties zullen de komende maanden de Kindreflex in hun werking introduceren. “We rollen de Kindreflex nu uit in de zorg voor mensen die kampen met psychische of verslavingsproblemen. Dit is bij uitstek de sector die al jaren met dit thema bezig is”, aldus Kristof Desair, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater UPC KU Leuven en directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant: “Hou een kind niet alleen in het hart, maar ook in het oog. Elke kwetsbare ouder en zijn kind willen we ontmoeten en een teken geven dat onze zorg ook daar naartoe gaat. Iedere zorgverlener toont zich daarbij een schakel in een totale zorgketen. Ouder en kind, omringd door een netwerk waarin iedereen op elkaar beroep doet voor wie het nodig heeft.”

Kinderen van ouders met een psychisch of verslavingsprobleem
In Vlaanderen groeien om en bij de 378.000 kinderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Ouderschap speelt voor deze ouders vaak een doorslaggevende rol in hun herstelproces.
“Onderzoek toont aan dat veel cliënten met kinderen zich zorgen maken over de impact van de eigen problematiek op het welzijn van hun kinderen. Velen zijn vragende partij voor extra steun bij het vervullen van hun rol als moeder of vader, maar durven die behoefte niet altijd te verwoorden”, stelt Evelien Coppens van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin: “Deze kinderen zijn extra kwetsbaar. Uit onderzoek blijkt dat minstens een derde van hen later zelf een ernstig en langdurig psychisch probleem ontwikkelt. Ook is het risico op onveiligheid van de kinderen groter wanneer een van de ouders een psychisch probleem heeft. Het is belangrijk dat de Kindreflex zowel rekening houdt met de sterktes van ouderschap als met de kwetsbaarheid van de kinderen.”

Kris Holemans van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid: “Het Familieplatform vindt het sterk dat de Kindreflex een tool is geworden die elke hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg helpt om met een verruimde blik naar de volwassen cliënt te kijken, erkenning geeft aan hun rol als ouder én het welzijn van het kind op de voorgrond zet.“

De Kindreflex, een Vlaamse variant van de Nederlandse Kindcheck
De Nederlandse Kindcheck is een evidence-based praktijk om hulpverleners te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid tegenover de kinderen bij vermoedens van kindermishandeling. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werkte een Vlaamse variant uit op basis van documentanalyse, literatuurstudie, focusgroepen en expertgroepen. Onderzoekster Evelien Coppens stelt: “De Vlaamse Kindreflex werd ontwikkeld in dialoog met diverse betrokkenen en sluit aan bij de ervaringen en de noden in de praktijk. We rekenen erop dat voorzieningen met het stappenplan aan de slag gaan en zo voor veel kinderen en ouders een verschil kunnen maken.”

Stappenplan ondersteunende tools en aandacht voor samenwerking
De Kindreflex is in essentie een stappenplan dat uit zes stappen bestaat. De eerste drie stappen gebeuren bij elke cliënt en geven inzicht in het ouderschap en het ondersteunen van de kinderen. De drie vervolgstappen zijn situatiegebonden bij een vermoeden van onveiligheid:

  • Stap 1: Voer gesprek over kinderen en ouderschap
  • Stap 2: Peil naar veiligheid thuis en welzijn van kinderen
  • Stap 3: Ondersteun cliënt in rol als ouder
  • Stap 4: Ga verder na of er sprake is van verontrusting en bereidheid tot verandering
  • Stap 5: Herstel veiligheid
  • Stap 6: Betrek gemandateerde voorziening

Er zijn bij het stappenplan heel wat ondersteunende tools ontwikkeld zoals steekkaarten en vormingsmateriaal.
De samenwerking met vele partners buiten de geestelijke gezondheidszorg toont ook aan hoe gekeken wordt over de grenzen heen van de administraties Zorg en Gezondheid, Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en Departement WVG.

Uitrol van de Kindreflex
Het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling zal de komende maanden de uitrol van de Kindreflex in goede banen leiden. In de eerste plaats lanceert het een infocampagne voor de geestelijke gezondheidszorg en partners via de website www.kindreflex.be. In samenspraak met de betrokken sectoren zal het meerdere vormingsmomenten in de verschillende regio’s opzetten. Er zal ook een Vlaams infomoment voor de hele sector worden georganiseerd. Doel is dat iedereen in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen aan de slag gaat met de Kindreflex en dat het materiaal de komende maanden verder wordt uitgewerkt.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.