Begin deze week ontving de administratie de concrete plannen om 15 miljoen euro extra voor de jeugdhulp om te zetten in acties die direct op het terrein voelbaar zijn. Concreet betekent dit dat er 250 extra jeugdhulpverleners aan de slag gaan om gezinnen, kinderen en jongeren met opvoedingsvragen en problemen te begeleiden. Uit een eerste analyse zal dit gaan om minstens 3.000 extra gezinnen.

“De jeugdhulp van vandaag innoveert, evalueert en stuurt bij. Voorwaarde is wel dat we de evaluatierapporten dan ook ernstig doornemen en niet negeren dat we net 25 miljoen extra in de jeugdhulp aan het investeren zijn”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. 15 miljoen daarvan gaat naar direct inzetbare hulp. De minister reageert hiermee op enkele overhaaste reacties op het auditrapport van het Rekenhof over de jeugdcrisishulp van het agentschap Jongerenwelzijn.

250 extra jeugdhulpverleners kunnen aan de slag als eerstelijnspsychologische functie of in een vorm van begeleiding die kort op de gezinnen betrokken wordt. Bedoeling is dat zorg en hulp binnen de maand gestart kunnen worden.

“We vullen hiermee ook een missing link in op de eerste lijn binnen onze jeugdhulp en kunnen hiermee ook de instroom van andere vormen van intensievere jeugdhulp of crisishulp beter beheersen”, aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Hierbovenop komt nog een actie om zorggarantie te voorzien voor kinderen van 0 tot 3 jaar die tijdelijk niet in hun omgeving kunnen verblijven. Hiervoor wordt 3 miljoen euro uitgetrokken. De richtlijnen naar de jeugdhulp daartoe worden momenteel gefinaliseerd.

Deze acties tonen aan dat de Vlaamse overheid evolueert naar een jeugdhulp waar alle initiatieven worden geïntroduceerd, geëvalueerd (cf. het rapport van het Rekenhof) en bijgestuurd. Vandeurzen: “We erkennen uiteraard de grondige analyse van het Rekenhof en roep dan toch ook op om de rapporten en evaluaties grondig door te nemen. Zo betekent het natuurlijk niet dat als er tijdelijk en op het moment zelf geen hulp in het crisisnetwerk voorhanden is, er voor de betrokken jongere en zijn omgeving geen andere oplossingen mogelijk zijn en dat er ook opportuniteiten zitten in een integratie van de crisismeldpunten met de netwerken geestelijke gezondheid.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.