Met het oog op de realisatie van een duurzame, kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg sloten de Vlaamse Regering, op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de vertegenwoordigers van de representatieve koepels van de residentiële ouderenzorg, vandaag een protocolakkoord af. Hiermee willen ze expliciet uiting geven aan hun wederzijdse intenties en goodwill in de realisatie van de acties die zijn opgenomen in de conceptnota ‘Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders’.

Het protocolakkoord werd vrijdag 27 april 2018 ondertekend door de vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Zorgnet-Icuro, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De inhoud van het protocolakkoord maakte onderdeel uit van de hogervermelde conceptnota en werd uitvoerig met alle koepels, en adviesorganen (SAR WGG en SERV, Vlaamse Ouderenraad) besproken. De conceptnota werd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018 goedgekeurd.

Het protocolakkoord verduidelijkt de ambitie van de ondertekenaars om zich tot 2025 gezamenlijk te engageren om een kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg uit te bouwen. Meer zorgende handen voor de toenemende zorgzwaarte voorzien, het aanbod uitbreiden, de kwaliteit optimaliseren, de dagprijsreglementering evalueren, financiële en bestuurlijke transparantie creëren en een persoonsvolgende financiering invoeren zijn belangrijke actiepunten die neergeschreven staan in de conceptnota ‘Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders’. Het woonzorgcentrum wordt daarbij beschouwd als een onmisbare schakel in het geheel van woon-, leef- en zorgvormen voor zorg- en ondersteuningsafhankelijke personen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vanzelfsprekend vergt de uitbouw van een kwalitatief en toegankelijk residentieel zorgaanbod een sluitend budgettair kader dat past in een meerjarenplan dat ook door de volgende regeringen wordt verdergezet.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.