De Vlaamse Regering blijft investeren in innovatieve methodieken voor een betere geestelijke gezondheid van de Vlamingen. Vandaag woonde minister Jo Vandeurzen één van de eerste sessies bij van de HerstelAcademie in Limburg, een nieuw concept in de geestelijke gezondheidszorg dat komt overgewaaid uit de Angelsaksische landen. Een HerstelAcademie is een plek waar vorming wordt aangeboden rond allerlei thema’s die te maken hebben met psychisch herstel vanuit de eigen kracht van de deelnemer.

In een HerstelAcademie ontmoeten persoonlijke ervaringen en professionele expertise elkaar. De focus ligt er op het verwerven van kennis om met je eigen psychische problemen om te gaan. De cursussen die in de HerstelAcademie worden gegeven, worden gemaakt in samenspraak met de personen met een psychische kwetsbaarheid. Het ‘samen leren’ maakt deel uit van de methodiek. Een HerstelAcademie wordt samengesteld en opgezet op initiatief van meerdere organisaties in een regio en speelt in op het voorkomen van de nood aan gespecialiseerde hulp bij psychische problemen en op de preventie van herval.

De HerstelAcademies zijn zeer vernieuwend aangezien de lessen in duo gegeven worden, namelijk door een hulpverlener en een ervaringsdeskundige. Zodoende wordt de ervaringskennis naar waarde geschat en vult het de professionele kennis nauwsluitend aan. Beide perspectieven zijn onmisbaar om herstelgericht te werken. De hulpverlener en de ervaringswerker hebben een gelijkwaardige rol in het ontwikkelen en in het doceren van de cursus. Cursisten zijn in de eerste plaats cursist, geen patiënt, wat ervoor zorgt dat ze hun eigen herstel in handen nemen en actief kennis willen vergaren over hun kwetsbaarheid, op hun tempo en volgens hun noden.

“Dat gevoel van zelfstandigheid, eigen regie is een eerste belangrijke stap in hun herstel,” aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Naast mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf, is het vormingsaanbod ook bedoeld voor familieleden en andere naasten. Zij kunnen er eveneens terecht om inzicht te krijgen in de psychische kwetsbaarheid. Ze krijgen er tips om mee te zorgen voor een gepaste ondersteuning. Ook voor hulpverleners is de HerstelAcademie een interessante plek, omdat zij er nieuwe inzichten over herstelgerichte zorg kunnen opdoen.”

Op dit moment zijn er in Vlaanderen tien HerstelAcademies in werking. In 2019 zullen er nog in drie regio’s HerstelAcademies opgestart worden, waaronder Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. Nadien zijn de HerstelAcademies overal in Vlaanderen operationeel. Het is een expliciete doelstelling om in 2019 te streven naar een regio dekkend aanbod van de basiscursussen ‘Jezelf in herstel’ en ‘Je goed gevoel-plan’.

Vlaanderen heeft eind 2017 125.000 euro geïnvesteerd in de evaluatie en de start van de verdere uitrol van de methodiek over Vlaanderen. De opstart van de Limburgse HerstelAcademie is dan ook een belangrijk momentum. De uitbouw van de HerstelAcademies en de focus op zelfzorg vanuit een herstelvisie met ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigen zijn speerpunten in het Vlaamse Actieplan Geestelijke Gezondheid en het Ontwerpdecreet m.b.t. de geestelijke gezondheid.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.