Dag van de mantelzorg: dankzij nieuwe instrumenten vinden professionele zorgverleners en mantelzorgers mekaar 23 juni 2018

 
Op 23 juni wordt naar goede gewoonte de mantelzorger in de bloemetjes gezet. Het merendeel van de zorg in Vlaanderen wordt geboden door familie, vrienden en naasten van mensen met een zorgnood. Om de goede verstandhouding tussen deze zogeheten mantelzorgers en professionele zorgverleners te ondersteunen, liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, twee bijkomende instrumenten ontwikkelen. Enerzijds wordt www.mantelzorgers.be uitgebreid met een luik voor professionals, anderzijds wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een Samenspraakfiche. Lees meer
 
 

Subsidieregeling voor (ver)nieuwbouw aangepast op maat van personen met een handicap 22 juni 2018

 
Sinds vorig jaar is de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap in voege. Met dit systeem krijgen personen met een zorgnood rechtstreeks een budget om zorg in te kopen. In een volgende stap in de omschakeling naar een persoonsvolgende financiering is nu ook de VIPA-financiering voor de infrastructuur voor zorgaanbieders van personen met een handicap aangepast aan het systeem van persoonsvolgende budgetten. In een eerste investeringsgolf kunnen al 50 dossiers goedgekeurd worden voor 6 miljoen euro op jaarbasis. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen tevreden met grootschalig sociaal akkoord voor non- en social profit 8 juni 2018

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is tevreden dat de sociale partners en de Vlaamse Regering in goede samenwerking tot een nieuw intersectoraal akkoord voor de sociale sector zijn gekomen. Het akkoord omvat een half miljard euro aan extra middelen die worden ingezet op koopkracht en werkbaarheid voor het personeel en kwaliteit van de zorg. Lees meer
 
 

Eerste Sociaalwerkconferentie brengt het sociaal werk back to basics 24 mei 2018

 
De eerste Sociaalwerkconferentie, georganiseerd door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Departement WVG, bracht vandaag 1.000 mensen uit de brede wereld van het sociaal werk bijeen. Alle partners onderschrijven de 5 krachtlijnen die na een intens voortraject uit de bus kwamen. Kern van de boodschap na deze conferentie is om het sociaal werk terug naar de beginselen te brengen: het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen zet schouders mee onder versterkte omkadering door directe inzet van bijkomend personeel 7 mei 2018

 
Minister Vandeurzen erkent dat de opvoeders in voorzieningen voor minderjarigen met een handicap geconfronteerd worden met complexer wordende problemen en stelde vandaag op een overleg met de vakbonden dat hij een belangrijke extra inspanning doet om daaraan tegemoet te komen. Er komen op korte termijn in totaal 500 jobs bij voor de sector personen met een handicap en de jeugdhulp. Ook zal er geïnvesteerd kunnen worden in aan de doelgroep aangepaste infrastructuur. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr