Minister Vandeurzen lanceert oproep om aantal zelfdodingen te verminderen 28 februari 2011

 
Elk jaar zijn er in Vlaanderen zo’n 1000 zelfdodingen en een veelvoud van suïcidepogingen. Het voorkomen van zelfdodingen is een taak van iedereen, niet alleen van beleid en hulpverleners, vindt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Daarom lanceert hij een online forum waar mensen die professioneel, als vrijwilliger, als naaste met zelfdoding te maken krijgen, voorstellen kunnen doen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het forum staat open voor elke suggestie, idee, project. Lees meer
 
 

Opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" 17 februari 2011

 
Donderdag 17 februari stelde minister Vandeurzen de opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" voor aan het grote publiek.  De afgestudeerden worden sleutelfiguren voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvangcentra. In deze nieuwe richting leren studenten werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, met hun ouders en met het team kindbegeleiders. Zij zullen vooral in de  voorschoolse en de  buitenschoolse opvang terechtkomen. Lees meer
 
 

Hof van Cleve het Center for Gastrology 15 februari 2011

 
Dinsdag 15 februari werd in het Hof van Cleve het Center for Gastrology (CFG) officieel gelanceerd. Het internationaal gerichte initiatief wil een lans breken voor lekker eten in zorginstellingen om zo het maatschappelijk probleem van ondervoeding bij ouderen in de zorgsector aan te pakken. Lees meer
 
 

Opening - ’t Keerpunt in Lommel 9 februari 2011

 
Woensdag 9 februari openden minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Wonen Freya Van den Bossche ’t Keerpunt in Lommel. Lees meer
 
 

Aanpassing bestaffing in VAPH-voorzieningen 19 januari 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen licht zijn voorstel toe voor de bestaffing van voorzieningen voor personen met een handicap. Hij doet dat naar aanleiding van de vakbondsacties voor meer personeel en na zijn gesprek vorige vrijdag met de sociale partners. Minister Vandeurzen maakt nog dit jaar  4 miljoen euro vrij, het equivalent van 84 voltijdse jobs. In totaal kunnen er als tegemoetkoming in deze legislatuur 260 banen bijkomen, goed voor een investering van 13 miljoen euro. Voorts stelt Jo Vandeurzen voor in overleg met de sector een transparante methode af te spreken voor de inschaling van zorgzwaarte en voor de omzetting van het aantal plaatsen voor personen met een handicap in aantal personeelsleden. Op basis van deze objectieve criteria is de minister bereid na te gaan hoe het engagement van 500 extra banen volgemaakt kan worden. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr