Versterking van kwaliteitsvolle diagnostiek voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen 25 februari 2018

 
De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), die zich vooral op jonge kinderen toespitsen voor de diagnostiek van een handicap en ontwikkelingsproblemen, worden vanaf 2018 betoelaagd met een bijkomend budget van 900.000 euro. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zo kunnen de centra hun capaciteit verhogen en nog meer diagnostische trajecten starten. Lees meer
 
 

‘Leef zonder filter’: zelfzorgcampagne bereikt 356.856 jonge Vlamingen 24 februari 2018

 
‘Leef zonder filter’, heel veel jongeren tussen 18 en 24 jaar kregen de afgelopen maand deze boodschap te zien. Via Facebook en Instagram bereikte de campagne niet minder dan 356.856  jongeren. Dat wil zeggen dat 65% van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar de campagnebeelden tussen hun Facebook of Instagram feed hebben zien staan. Om en bij de 100.000 Vlamingen gingen vervolgens voor tips in verband met zelfzorg te rade op www.leefzonderfilter.be. De campagne loopt nog tot en met 25 februari 2018. Lees meer
 
 

Medische apps versterken Vlaams gezondheidszorgbeleid 16 februari 2018

 
De afgelopen jaren is het aantal gezondheidsapplicaties spectaculair toegenomen en deze trend blijft zich verderzetten. Deze apps zullen een steeds belangrijker rol spelen in een innovatief Vlaams gezondheidsbeleid. In de preventieve en geestelijke gezondheidszorg vindt de nieuwe technologie ingang, maar ook voor het delen van privacygevoelige gezondheidsinformatie wordt meer en meer beroep gedaan op applicaties. Het is van groot belang dat de Vlaming en de zorgverlener goed ingelicht worden over de deugdelijkheid van de talrijke apps. Daarvoor werkt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met Agentschap Zorg en Gezondheid en imec om zorggebruiker en zorgverlener hierbij te ondersteunen. De Vlaamse overheid sluit zich op deze manier volmondig aan bij de visie van federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Lees meer
 
 

51 plaatsen voor jongeren met complexe problemen 1 februari 2018

 
Voor jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+) wordt er bijkomend in 51 plaatsen geïnvesteerd. Het is een van de antwoorden van Vlaams minister Vandeurzen op de bezorgdheden die de vakbonden van de gemeenschapsinstellingen naar voor schuiven. Deze GES+jongeren krijgen aangepaste opvang met meer gespecialiseerd personeel. De ondersteuning kan optimaal 24 uur per dag en 7 dagen per week worden aangeboden. In totaal trekt de Vlaamse Regering hiervoor 1,7 miljoen euro uit. Lees meer
 
 

Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement 31 januari 2018

 
Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Het is niet alleen een kwestie van zorg of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt voor wie dat niet vanzelfsprekend is, aangepast wonen,… Dit uitgangspunt wordt nu verankerd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid dat vandaag werd gestemd in het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr