Personen met een handicap

PAB gelauwerd in United Nations International Centre in Wenen 28 februari 2015

 
Jaarlijks vindt de awarduitreiking van het Zero Project plaats in Wenen. Het Zero Project wil werken aan een wereld zonder beperkingen voor personen met een handicap. Dit jaar viel Vlaanderen in de prijzen onder de categorie “beste beleid” met het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB).  Lees meer
 
 

Personen met een handicap ontvangen 300 euro per maand 9 februari 2015

 
De Vlaamse Regering zal deze legislatuur 330 miljoen euro extra investeren in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet Persoonsvolgende Financiering. Personen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood zullen een maandelijks basisondersteuningsbudget van 300 euro ontvangen. Dit basisondersteuningsbudget wordt geleidelijk aan ingevoerd. Daarnaast blijven we investeren in de zorg voor mensen die nood hebben aan een langdurige, intensieve vorm van hulp. Lees meer
 
 

2015: 40 miljoen euro extra voor personen met een handicap 18 november 2014

 
De Vlaamse Regering maakt in 2015 40 miljoen euro vrij voor de sector personen met een handicap. Bij het bepalen van de inzet van de middelen wordt uitgegaan van de actuele noden en het principe dat alles in het werk moet worden gesteld om de mensen met een handicap de regie over hun leven in handen te geven. Lees meer
 
 

Dag van de Verzorgende 15 oktober 2014

 
Dagelijks krijgen heel wat mensen hulp van een verzorgende. Verzorgenden helpen en ondersteunen ouderen, personen met een handicap, mensen die na een ziekenhuisopname thuiskomen, jonge gezinnen met een pasgeboren baby…  Lees meer
 
 

Vlaamse begroting 2014 in evenwicht is noodzakelijk voor behoud van sociaal model en groei 22 september 2014

 
Vandaag werd in het Vlaams Parlement de septemberverklaring voorgesteld. Besparingen zullen voor een begroting in evenwicht zorgen. Ook in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dragen we bij tot de noodzakelijke besparingen en vragen we extra inspanningen van de burgers. Lees meer
 
 

900 mio extra deze legislatuur voor welzijn en zorg 6 mei 2014

 
CD&V gaf de uitbouw van de gezins- en welzijnssector de voorbije legislatuur grote prioriteit. Ondanks de budgettaire krapte en de besparingen zijn de investeringen in welzijn en  zorg met 900 mio euro extra of met 30% gestegen. Een dergelijk perspectief van de uitbreiding van het aanbod was natuurlijk ook het uitgelezen moment om een aantal grote veranderingen in de organisatie van het aanbod door te voeren en te evolueren naar meer zorg op maat. Het is niet overdreven te stellen dat haast geen enkel aspect van het Vlaamse welzijns-, en gezinsbeleid onaangeroerd is gebleven. Lees meer
 
 

Mijlpaal voor personen met een handicap 23 april 2014

 
Decreet gestemd: focus ligt op persoon met handicap en hoe hij zijn zorg wil regelen Lees meer
 
 

Sturing in handen van persoon met een handicap en meer zorggarantie 31 januari 2014

 
De Vlaamse Regering keurde vandaag het decreet Persoonsvolgende Financiering goed. Met die goedkeuring wordt meer zorggarantie geïnstalleerd en komen personen met een erkende handicap en zorgnood, een stap dichterbij om de sturing van hun leven zelf in handen te nemen. Dit was hun uitdrukkelijke vraag in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Lees meer
 
 

Ministers Geens en Vandeurzen slaan de handen in elkaar om zorginitiatieven meer zuurstof te geven 19 december 2013

 
Minister van Financiën Koen Geens heeft de btw-tarieven verlaagd voor initiatiefnemers die individuele woningen voor personen met een handicap bouwen én voor de bouw van assistentiewoningen die individueel verkocht worden maar binnen de groep van assistentiewoningen blijven. Vlaams minister Jo Vandeurzen zorgt op zijn beurt voor een erkenning op Vlaams niveau voor vennootschappen die woningen bouwen voor personen met een handicap.  Lees meer
 
 

Projectoproep voor het beter inzetten van hulpmiddelen zonder enige leeftijdsbeperking 6 december 2013

 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) lanceert i.s.m. het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een projectoproep die het inzetten van hulpmiddelen -zonder enige leeftijdsbeperking- moet bevorderen.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Personen met een handicap
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.