Jo Vandeurzen

Het tekort aan verpleegkundig personeel is sinds enkele decennia een constante op de arbeidsmarkt. Voorspeld wordt dat dit…

Lees meer

Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen…

Lees meer

Voor wie nood heeft aan verblijf in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf beschikt Vlaanderen over voldoende plaats.

Lees meer

De Vlaamse Regering maakte in 2018 een totaalbudget van 20,4 miljoen euro vrij voor voldoende, betaalbare opvangplaatsen. Een…

Lees meer

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om de zorg voor forensische cliënten – mensen die psychische…

Lees meer

Laagdrempelige, snel inzetbare hulp voor kinderen en jongeren met een handicap inzetten dicht bij het gezin en in de…

Lees meer

Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige…

Lees meer

De voorbije vijf jaar steeg het budget van Jongerenwelzijn met 33%: een investering van 145 miljoen euro in nieuw beleid in de…

Lees meer

Vlaams minister Jo Vandeurzen deed in de zomer van 2018 een oproep waarop jeugdhulpvoorzieningen konden intekenen om hun…

Lees meer