Vlaams minister Jo Vandeurzen deed in de zomer van 2018 een oproep waarop jeugdhulpvoorzieningen konden intekenen om hun bestaande infrastructuur aan te passen. Doel: gebouwen zo (her)inrichten dat ze mogelijke agressie van verblijvende jongeren tempert of voorkomt. Die oproep blijkt een duidelijke nood in de sector te beantwoorden: 66 voorzieningen dienden een dossier in. Een jury bekijkt nu welke voorzieningen in aanmerking komen voor hun deel van de beschikbaar gestelde 20 miljoen euro.

Om beter om te gaan met begeleidingssituaties waar agressie in het spel is, kunnen niet enkel grootschalige renovaties uitgevoerd worden, ook kleinere werken en aanpassingen kunnen al een verschil maken. Zowel in kleine als grote ingrepen wil de Vlaamse Regering investeren. Er wordt 20 miljoen euro verdeeld op basis van de vastgestelde noden.
Van de 66 voorzieningen die intekenden, komen er 30 uit de sector personen met een handicap, 20 uit de geestelijke gezondheidszorg en 16 uit de bijzondere jeugdzorg.

20 miljoen euro in eerste fase

“Moderne en kwaliteitsvolle infrastructuur die is aangepast voor een goede ondersteuning is van groot belang voor zowel de jongeren als de mensen die met deze jongeren aan de slag gaan,” zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “want ook de ruimtelijke organisatie, de aangepaste bouw en de inrichting van de ruimte hebben een effect op het gemoed en het welbevinden van kinderen en jongeren en op de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd kan worden.”

Mogelijke maatregelen
4 groepen van maatregelen komen in aanmerking voor subsidies.

  1. Inrichting van de buitenomgeving om de jongeren tot rust te laten komen zoals bijvoorbeeld de aanleg van een moestuin, sportveld, speeltuin of outdoor fitness;
  2. Herinrichting of aanpassing van kamers of gemeenschappelijke ruimten, zoals flexibele wanden, kasten of veiligheidsglas tussen bepaalde ruimten;
  3. Het installeren van technologie om het toezicht te verbeteren, zoals camera’s of alarm- en oproepsystemen;
  4. Maatregelen om specifieke ruimten in te richten, herin te richten of uit te rusten in functie van preventie van agressie of vrijheidsbeperking, of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking, zoals ruimten voor ontspanning, stilteruimtes, ruimten voor dagbesteding of afzondering.