Vandaag, op de Dag van de Veiligheid en Gezondheid op het werk zijn er nieuwe cijfers beschikbaar over het aantal Vlaamse ondernemingen dat gebruik maakt van een bedrijfscoach. Op dit moment zijn het er 60. Een bedrijfscoach helpt een onderneming met het uitwerken van een preventief gezondheidsbeleid dat ervoor moet zorgen dat de medewerkers ook op het werk gemakkelijker de gezonde keuze maken. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maakte hiervoor 2,8 miljoen euro vrij.

Langer werken is één van de grote uitdagingen voor onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat gezondheid hierin een cruciale rol kan spelen. Want gezonde werknemers voelen zich beter op het werk, zijn productiever en vallen minder snel uit. Daarom heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven in samenwerking met werkgeversorganisaties Voka en Verso, en met financiële steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen reeds 50 bedrijfscoaches opgeleid in het kader van het project ‘Gezond op de werkvloer’. 178 bedrijven dienden een aanvraag in.

“Concreet helpt zo’n bedrijfscoach de onderneming met het uitwerken van een preventief gezondheidsbeleid. Dat moet ervoor zorgen dat hun medewerkers ook op het werk in een gezonde werkomgeving gemakkelijker de gezonde keuze maken. Denk maar aan het aanbieden van fruit, begeleiding om te stoppen met roken of het voorzien van fietsvergoedingen”, zegt Karlien Devloo, projectcoördinator bij het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Preventieve gezondheid heeft te maken met gezonde voeding, voldoende bewegen, het beperken van te lang stilzitten, stoppen met roken, alcohol, drugs en mentale gezondheid.
Het bouwt verder op het welzijnsbeleid van de organisatie. Het is niet wettelijk verplicht en gebaseerd op het engagement van de onderneming.

Gedeeltelijke terugbetaling
Voor 20 uur coaching betaalt een bedrijf 500 euro. De Vlaamse overheid past 1000 euro bij. Hiervoor maakte het een aanzienlijk bedrag van 2,8 miljoen euro vrij.

“De terugbetaling is vooral bedoeld als stimulans voor ondernemingen die nog geen of weinig gezondheidsinitiatieven voor hun medewerkers organiseren, kleine ondernemingen of ondernemingen waarin een groot aantal kortgeschoolden werken”, zegt Karlien Devloo. “Bedrijven die graag beroep doen op een coach, kunnen nog tot eind oktober een aanvraag indienen op www.gezondopdewerkvloer.be.”

Strategisch plan ‘Vlaming leeft gezonder in 2025’

“De opgeleide coaches zijn één van de concrete acties uit het strategisch plan dat als doel heeft de Vlaming tegen 2025 gezonder te doen leven”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. “De meeste mensen brengen 8 uur per dag op hun werk door. Het is daarom van cruciaal belang dat ook op de werkvloer aandacht is voor de gezondheid van werknemers. Met dit initiatief willen we de ondernemingen in Vlaanderen daarbij helpen.”