Nieuws

Vlaanderen zal investeren in regionale netwerken autisme. Het onderzoek naar dergelijke netwerken waarnaar Jo Vandeurzen, Vlaams…

Lees meer

Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel ontvangen 391 woonzorgcentra vanaf 1 juli meer middelen.

Lees meer

We hebben de beste zorg van de wereld. Als we hulp nodig hebben, kunnen we rekenen op professionele zorgverleners. We hebben…

Lees meer

Vandaag, op de Dag van de Veiligheid en Gezondheid op het werk zijn er nieuwe cijfers beschikbaar over het aantal Vlaamse…

Lees meer

Op de Genkse Welzijnscampus Portavida werd vandaag in het bijzijn van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,…

Lees meer

In de woonzorgcentra, maar ook maatschappelijk, neemt de aandacht voor een vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en…

Lees meer

De vermaatschappelijking van zorg loopt als een rode draad door het huidige Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid. Het begrip verwijst…

Lees meer

De pleegzorg in Vlaanderen wordt verder versterkt. Op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering voor het paasreces werd…

Lees meer

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 5 april 2019 principieel het besluit goed voor de oprichting van een Vlaamse…

Lees meer

De Vlaamse Regering nam vrijdag 5 april een aantal besluiten ter ondersteuning van personen met een handicap. Onder meer de…

Lees meer

De Vlaamse Regering besliste vorige vrijdag om verder te bouwen op de voorstellen die door een projectteam Persoonsvolgende…

Lees meer

De Vlaamse Regering geeft kinderopvanginitiatieven vanaf 2020 de mogelijkheid naast het inkomenstarief ook een vrij tarief in te…

Lees meer