Nieuws

Beroertes zijn de derde doodsoorzaak, na kanker en hartfalen. Iedere dag krijgen in België ongeveer 60 mensen een beroerte. Een…

Lees meer

De gezinszorg moet zich meer dan ooit richten op de vraag van de persoon met een zorgnood. Het aantal uren gezinszorg op…

Lees meer

De superdiverse samenleving stelt zorg- en welzijnsorganisaties voor heel wat uitdagingen. Mensen met een migratieachtergrond…

Lees meer

Het infrastructuurforfait, de toenemende financiering van de zorgzwaarte, de maatregelen voor een betere betaalbaarheid via de…

Lees meer

De tweede editie van de Week van de Zorg is maandagochtend 11 maart 2019 gestart. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,…

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft een duidelijk kader goedgekeurd voor de financiering van het herstelgericht aanbod voor daders en…

Lees meer

De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat Vlaanderen bevoegd werd voor de niet-organieke ziekenhuisnormen en alle subsidies…

Lees meer

De thuisbegeleidingsdiensten autisme, verenigd in de Liga Autisme Vlaanderen, zijn sinds 28 januari te bereiken via chat. En dat…

Lees meer

Voortaan kunnen personen met een handicap eenvoudiger onder hetzelfde dak dezelfde zorgen krijgen zoals ook voor bijvoorbeeld…

Lees meer

Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen…

Lees meer

Kinderen en jongeren worden vaak met geweld geconfronteerd- zowel online, op school, thuis, als in hun vrije tijd. Dat blijkt…

Lees meer

Het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn werd vandaag gepubliceerd. De Woonzorglijn is een contactpunt waar burgers terecht…

Lees meer