Nieuws

Op de laatste Interministeriële Conferentie Justitiehuizen van deze legislatuur namen de drie ministers, die in ons land voor de…

Lees meer

De proefprojecten ‘perinatale geestelijke gezondheidszorg’ hebben aangetoond dat de screening naar psychische problemen tijdens…

Lees meer

Jongeren die een delict plegen, krijgen daar een heldere, snelle en constructieve reactie op. Ze worden meer aangesproken op hun…

Lees meer

Het vernieuwde woonzorgdecreet werd vandaag op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen door het Vlaams Parlement…

Lees meer

724 volwassenen met een handicap zullen vanaf mei 2019 automatisch het zorgbudget voor personen met een handicap van 300 euro…

Lees meer

Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige…

Lees meer

Wegens succes herhaald: de zelfzorgcampagne ‘Leef zonder filter’ wordt op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van…

Lees meer

Tweetalige of anderstalige kinderdagverblijven in Brussel hebben vandaag nog geen plicht om een vergunning aan te vragen. Ze…

Lees meer

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 nam Jo…

Lees meer

Vlaanderen investeert in 2019 niet minder dan 100 miljoen euro om personen met een handicap te versterken. De verdeling van deze…

Lees meer

Het VAPH gaat samen met gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties een digitaal platform uitbouwen…

Lees meer

De digitalisering van de administratieve- en zorgprocessen van woonzorgcentra biedt vele voordelen tegenover het werken op…

Lees meer