Nieuws

Het aanbod van een groep ziekenhuizen beter laten aansluiten op de behoeften van de bevolking in een welbepaald zorggebied, dat…

Lees meer

Op voorstel van Vlaams minister Jo Vandeurzen wijzigde de Vlaamse Regering de spelregels voor gezinnen die een persoonlijk…

Lees meer

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt ook voor Vlaanderen in 2019. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,…

Lees meer

Op de spoedafdelingen van de algemene ziekenhuizen in het arrondissement Turnhout worden wekelijks 7 tot 10 mensen met een…

Lees meer

Binnen de opgestarte Vlaamse sociale bescherming is een reservefonds voorzien om te anticiperen op oplopende uitgaven in de…

Lees meer

In de uitvoering van het actieplan Gezinsopvang wordt in 2019 een belangrijke stap gezet. Vlaanderen hecht belang aan een…

Lees meer

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op…

Lees meer

De Vlaamse overheid blijft verder inzetten op toegankelijke en flexibele kinderopvang. Op vraag van Vlaams minister Jo…

Lees meer

Vlaanderen trekt extra geld uit om vaccins aan te kopen voor de inenting van jongens tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) vanaf…

Lees meer

Huidig Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen wordt topman bij het nieuwe Agentschap Opgroeien. Dat werd bekrachtigd op de…

Lees meer

Met de zesde staatshervorming komt de uitbetaling van de kinderbijslag, in Vlaanderen spreekt men van het Groeipakket, in 2019…

Lees meer

De thuisbegeleidingsdiensten autisme ondervinden een groeiende nood aan interactieve onlinehulpverlening voor personen met…

Lees meer