Het tekort aan verpleegkundig personeel is sinds enkele decennia een constante op de arbeidsmarkt. Voorspeld wordt dat dit tekort zal toenemen. Nieuwe pistes om aan dit probleem te verhelpen zijn nuttig en nodig. Met een uniek samenwerkingsproject willen meerdere partijen uit zowel publieke als private sector de mogelijkheid geven aan werknemers om hun loopbaan een nieuwe wending te geven en op termijn als verpleegkundige aan de slag te gaan. Het project wordt gesteund door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en werd vandaag op zijn kabinet voorgesteld.

Dat het huidig tekort aan verpleegkundigen in de toekomst bij ongewijzigd beleid verder zal toenemen is één van de meest voorspelbare toekomstvisies op onze arbeidsmarkt. Onder leiding van Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer speelt het Vlaams beleid al vele jaren succesvol in op deze uitdaging. Zo is het aantal afgestudeerden in de opleiding Verpleegkunde tussen 2009 en 2017 met maar liefst 65% gestegen. Het is echter nu al duidelijk dat dit succes niet voldoende zal zijn om de toekomstige tekorten weg te werken. Hiervoor zijn nieuwe pistes noodzakelijk.

“Het actieplan 4.0 ‘Werk maken van werk in zorg en welzijn’ is in volle uitwerking. Het is dan ook meer dan ooit noodzakelijk”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Om de kwaliteit van zorg voor patiënten en bewoners in woonzorgcentra te garanderen is bijkomend en gemotiveerd talent zeer welkom. Dit project is een creatieve manier om werknemers die hun carrière willen upgraden of in hun loopbaan een tweede adem willen vinden de kans te geven een opleiding te volgen tot een maatschappelijk bijzonder zinvolle functie.”

Project: ‘een tweede carrière als verpleegkundige’
Het project ‘een tweede carrière als verpleegkundige’, een unieke samenwerking tussen private en publieke spelers, heeft de ambitie om een deel van de oplossing te zijn door extra instroom in het beroep van verpleegkundige te creëren. Het gaat om openbare en privéziekenhuizen, hogescholen, de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer (Vlaamse overheid) en Randstad Medical Academy. Samen willen deze partijen de komende jaren een 200-tal extra verpleegkundigen opleiden en op de arbeidsmarkt laten instromen. Daarvoor mikken ze op werkenden die hun loopbaan een nieuwe wending willen geven.

“Wekelijks krijg ik tien mails van mensen die werken in allerlei sectoren en zich willen omscholen naar een job in de zorg”, zegt Zorgambassadeur Lon Holtzer. “De redenen zijn divers: ‘Ik wil zo graag een meer zinvolle job hebben’; ‘Ik heb altijd verpleegkundige willen worden, maar mocht niet van mijn ouders’; ‘Ik heb gezien wat een verpleegkundige kan betekenen toen iemand van mijn familie ziek was en wil dit nu zelf ook graag doen’. Telkens volgt de zin: ‘Hoe kan ik daaraan beginnen op een realistische en haalbare manier?’ Dit project is het antwoord op deze vragen.”

Ilse Janssens, HR-coördinator Emmaüs: “Langs de klassieke wegen om verpleegkundigen aan te werven komen we er niet. Emmaüs bundelt de krachten met onderwijspartner Thomas More en Randstad om extra potentieel van gemotiveerde mannen en vrouwen aan te boren die een nieuwe wending aan hun loopbaan willen geven. AZ Sint-Maarten en PZ Duffel bieden werkplekken aan zodat werken en leren ook financieel een haalbare kaart wordt. De kandidaten doen al tijdens hun opleiding ervaring op in het zorgproces en bieden vanuit hun eigen specifieke achtergrond ook een meerwaarde voor de zorgsector. Een innovatief project dat we nieuwsgierig mee ondersteunen.”

Opleiding voor zij-instromers
De bedoeling is om dit jaar al veertig zij-instromers de drie- of vierjarige opleiding te laten doorlopen. Ervaring uit het verleden toont aan dat dit voor werkenden geen makkelijke opdracht is. Werken en studeren gaat moeilijk samen, zeker als het over een langere periode gaat. De kans dat kandidaten na verloop van tijd afhaken, is reëel. Het huidig project biedt aan de kandidaten extra ondersteuning. Randstad Medical rekruteert en selecteert de kandidaten en voorziet de nodige begeleiding en coaching tijdens het studietraject. Dit moet ervoor zorgen dat de uitval beperkt blijft. Daarnaast gaat het ook om het aanbieden van studierelevante jobs die worden gecreëerd op maat van de trainee. Randstad zorgt ook voor de match met de werkplekken die deelnemende ziekenhuizen voorzien. Na het behalen van het diploma verpleegkunde krijgen betrokkenen meteen een contract van onbepaalde duur aangeboden. Het is de bedoeling dat de eerste kandidaten volgend academiejaar kunnen starten. De daaropvolgende jaren zouden telkens zo’n vijftigtal nieuwe zij-instromers aan het traject kunnen beginnen.

"We rekenen erop van dit project veel te leren”, zegt Vivian Roks, projectleider Randstad. “Naast bijscholing zal er op de toekomstige arbeidsmarkt ook meer nood zijn aan omscholing. Daar speelt dit project op in. Als het werkt hopen we het uit te breiden naar andere knelpuntberoepen."

> Geïnteresseerden in deze boeiende opportuniteit kunnen zich aanmelden bij
Randstad Medical Academy
089 35 79 05
medicalacademy@randstad.be  
www.randstad.be  (rubriek ‘mijn carrière’)

> De presentatie van de persconferentie vindt u hier.

> Meer inhoudelijke info:
Lon Holtzer, Zorgambassadeur Vlaamse overheid: mobiel nummer: 0486 09 85 85
Vivian Roks, projectleider Randstad: 0486 96 69 15
Ilse Janssens, HR-coördinator Emmaüs: 0498 90 46 23