In de uitvoering van het actieplan Gezinsopvang wordt in 2019 een belangrijke stap gezet. Vlaanderen hecht belang aan een kwaliteitsvol en divers aanbod en wil de daling van het aantal plaatsen gezinsopvang terugdringen. Tegelijk is het cruciaal om verder in te zetten op kwaliteit. Enkele eerste acties richten zich naar de kinderbegeleiders in de gezinsopvang, de zgn. onthaalouders, en naar de organisatoren van kinderopvang. Zo keurde de Vlaamse Regering op 21 december 2018 een drieluik aan maatregelen goed op vlak van de vergoeding van de kinderbegeleiders, het ‘pilootproject werknemersstatuut’ en de samenwerking tussen organisatoren via de pools gezinsopvang.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We willen de sector gezinsopvang opwaarderen en zetten hiervoor nu bijna 6 miljoen euro extra in. Het actieplan Gezinsopvang omvat diverse maatregelen waarmee we de onthaalouders ondersteunen. Daarnaast verlengen we het pilootproject waarmee we de impact van het werknemersstatuut op onthaalouders onderzoeken. We voegen in dat kader meer onthaalouders toe en verbeteren daarin de loon- en arbeidsvoorwaarden.”

Vergoeding onthaalouders
Om de job van onthaalouder (officieel: kinderbegeleider in de gezinsopvang) met een eigen sociaal statuut op te waarderen en financieel aantrekkelijker te maken wordt de onkostenvergoeding verhoogd van 20,56 euro per volledige opvangdag en per opgevangen kind naar 20,77 euro, een verhoging met 0,21 cent. Deze maatregel is goed voor ruim 1 miljoen euro uit de middelen die voortkomen uit VIA 5 (Vlaams Interprofessioneel Akkoord).

Pilootproject werknemersstatuut
Het pilootproject werknemersstatuut voor onthaalouders wordt met twee jaar verlengd, uitgebreid met 192,5 extra voltijdse equivalenten en verbeterd qua loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit pilootproject zorgt ervoor dat onthaalouders als volwaardige werknemers kunnen werken terwijl ze nu vaak slechts beperkte sociaalrechtelijke bescherming en inkomenszekerheid kennen.
De Vlaamse Regering draagt 3,44 miljoen euro (bijkomend) bij aan deze maatregel. Dit wordt ook gefinancierd met middelen uit VIA 5 (Vlaams Interprofessioneel akkoord).

Pools gezinsopvang
De pools gezinsopvang krijgen een nieuwe opdracht in het kader van het actieplan Gezinsopvang. Onthaalouders moeten uiterlijk tegen 1 april 2024 een kwalificatie behalen. Om drempels hiertoe weg te nemen wordt het mogelijk dat zij deze kwalificatie ook kunnen behalen via een mix van coaching en begeleiding op de eigen werkvloer en het erkennen van verworven competenties. De pools gezinsopvang zullen hiervoor coaches inzetten. Om deze bijkomende opdracht te kunnen realiseren wordt het bestaande budget van 0,87 miljoen euro verhoogd naar 2,17 miljoen euro, een verhoging met 1,3 miljoen euro. De subsidie gaat in op 1 januari 2019 en geldt voor vijf jaar.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.