De Vlaamse Regering besliste vorige vrijdag om verder te bouwen op de voorstellen die door een projectteam Persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren werden ontwikkeld en die nu in een besluit van de Vlaamse Regering vastgelegd werden. Ze betekenen een wissel op de toekomst voor de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap. Eerder was al beslist om ook voor minderjarige personen met een handicap een traject naar vraaggestuurde ondersteuning door middel van persoonsvolgende financiering te voorzien. Nu zijn ook de eerste modaliteiten daarvan vastgelegd.

Concreet betekent dit dat de komende maanden zal worden uitgetekend hoe de toeleiding, de prioritering en de besteding van persoonsvolgende budgetten voor jongeren en gezinnen vanaf medio 2020 zal ingevoerd worden. De start van de persoonsvolgende financiering houdt hierbij expliciet rekening met de specifieke situatie van kinderen en jongeren en hun context. Zo zijn kinderen en jongeren in volle ontwikkeling, is er nood aan een geïntegreerde afstemming met de school, onderwijs in het algemeen en de jeugdhulp.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Een persoonsvolgend systeem voor kinderen en jongeren moet ook flexibel zijn, want aangepast aan de evolutie over de levensfasen en volledig ingebed in de ruimere jeugdhulp. Daarom zal deze transitie grondig, met de nodige zorgzaamheid en gefaseerd moeten gebeuren.”

De Vlaamse Regering keurde de bouwstenen goed die met deze modaliteiten rekening houden. Cruciaal voor de start in 2020, is het uitwerken van een heldere toeleiding waarbij ook voor kinderen en jongeren gewerkt wordt met een zorgzwaartebepaling op maat van de kinderen en hun gezin. Belangrijk zijn ook goede afspraken voor kinderen en jongeren waarbij de jeugdrechter beslissingen neemt over gepaste zorg en ondersteuning. De goedgekeurde bouwstenen geven aldus een mandaat aan de experten om samen met het werkveld aan de slag te gaan voor een zorgzame transitie naar meer vraaggestuurde handicapspecifieke ondersteuning.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.