Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige problematiek. Uit onderzoek is gebleken dat minstens één op drie jongeren die in de jeugdhulp begeleid wordt, met psychische kwetsbaarheden kampt. De Vlaamse overheid zet daarom een hulpprogramma ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven’ op. De Vlaamse overheid trekt hiervoor 2 miljoen euro per jaar uit.

Het hulpprogramma ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven’ vindt zijn basis in de ‘Gids naar een nieuw beleid geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren’ die tot stand kwam na overleg tussen het federale niveau en de gemeenschappen. Zowel het aanbod voor de minderjarige kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) als voor jongeren uit de transitieleeftijd (18 tot 23 jaar en in uitzonderlijke situaties tot 25 jaar) wordt mee in het hulpprogramma opgenomen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We versterken het aanbod van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg op de werkvloer van de voorzieningen in de jeugdhulp. Door dit programma krijgen kinderen en jongeren in de jeugdhulp ook voor hun geestelijke gezondheid meer zorg op maat aangeboden. Het is de bedoeling dat de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg opvoeders en begeleiders in de jeugdhulp in de praktijk ondersteunen.”

Vlaanderen engageerde zich in zijn Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid om een aantal acties en programma’s uit de Gids te realiseren. Zo werd medio 2017 reeds het programma ‘Vroegdetectie en -interventie’ gelanceerd.

Het hulpprogramma ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven’ past hierin en zet specifiek in op zogenaamde outreachende geestelijke gezondheidszorg. Deze vorm van geestelijke gezondheidszorg biedt zorg aan kinderen en jongeren in hun eigen leef- en leeromgeving, in dit geval: in de jeugdhulpvoorziening waar de jongere verblijft. Deze zorg is flexibel, mobiel, multidisciplinair en steeds op maat van het kind of de jongere en zijn context. Met de financiering van het programma kan dus bijvoorbeeld een kinder- en jeugdpsychiater mobiel ingezet worden in de voorzieningen van de jeugdhulp. In het programma gaat bijzondere aandacht naar de gemeenschapsinstellingen (GI) die vaak jongeren met ernstige psychische stoornissen onthalen. De outreach-projecten die de afgelopen jaren reeds actief waren vanuit PC Gent-Sleidinge naar GI De Zande en vanuit OPZ Geel naar GI Kempen, worden met deze nieuwe financiering ook structureel in de werking van de GI ingebed. Hierin zit ook een structurele outreach-werking voor De Grubbe in Everberg vervat.

Het hulpprogramma bestaat uit vier modules:

  1. Module consult en advies, waarbij hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (zoals uit CGG en K-diensten) onder meer advies en intervisies geven aan hulpverleners of teams in de jeugdhulp over de aanpak van psychische problemen van kinderen en jongeren die in hun leefgroepen verblijven.
  2. Module diagnostiek, waarbij hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op vraag van een jeugdhulpvoorziening een kind of jongere met een vermoeden van psychische problematiek diagnosticeren. Deze diagnostiek zal plaatsvinden binnen de muren van de jeugdhulpvoorziening.
  3. Module behandeling, waarbij hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een kind of jongere binnen de jeugdhulpvoorziening multidisciplinair behandelen. Doel is de jongere (en zijn context) mee te helpen rehabiliteren en een (her)opname in een GGZ-voorziening te voorkomen
  4. Module crisisverblijf, waarbij een kinderpsychiatrische dienst (K-dienst) zich engageert tot een residentieel crisisverblijf of een time-out binnen de K-dienst als de psychische problemen van een kind of jongere die in de jeugdhulp verblijft, escaleren en een residentiële opname noodzakelijk is. Deze module is uitsluitend inzetbaar voor vragen vanuit de gemeenschapsinstellingen en de organisaties voor bijzondere jeugdzorg die erkend zijn voor beveiligend verblijf.

Het nieuwe programma wordt vanaf 1 mei 2019 over Vlaanderen uitgerold en wordt intersectoraal uitgewerkt door de ‘Netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren’ en met de betrokken residentiële voorzieningen vanuit het Agentschap Opgroeien en VAPH.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.