Jo Vandeurzen betoelaagt CGG voor regioteams

13-06-2011

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een subsidie van 937.284 euro toegekend aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus (Asse) voor de verlenging van de coördinatie en werking van regioteams die zich in Vlaanderen inzetten voor vroegdetectie en vroeginterventie bij initiële psychosen. Psychoses en in het bijzonder schizofrenie bij jonge personen worden eveneens in verband gebracht met een hoog risico op zelfdoding. Zijzijn een belangrijke risicogroep in het Vlaamse actieplan suïcidepreventie.

Psychosen afremmen

Ten minste 10% van de patiënten met een psychotische aandoening overlijdt door zelfdoding. Onderzoek geeft aan dat een vroege detectie en een vroege interventie bij personen met een ultrahoog risico op psychose niet alleen het risico op zelfdoding doet afnemen, maar ook de ontwikkeling tot een psychose afremt. In het project vroegdetectie en interventie voor jongvolwassenen die de eerste tekenen van een psychose vertonen, werkt een zorgregioteam. Het bestaat minimaal uit personeel van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), een psychiatrisch ziekenhuis en een project psychiatrische zorg in de thuissituatie. Het team ontwikkelt een zorgpad dat een diagnostiek bevat en ook een gespecialiseerd aanbod in ambulante en residentiële zorg, aanklampende interventies aan huis, empowerment van de patiënt en zijn familie en de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

Ahasverus

Indiener van het project, het CGG Ahasverus, beschikt over de juiste expertise. Ahasverus heeft het eerste pilootproject uitgevoerd van 2006 tot 2008 met een zorgregioteam voor vroegdetectie en -interventie bij een eerste psychose. Door de succesvolle aanpak en uitwerking kreeg Ahasverus de vraag om in de periode 2008-2010 een methodiek uit te werken voor heel Vlaanderen.

De resultaten, die het project voor deze doelgroep kan voorleggen, zijn bevredigend: minder ziekenhuisdagen, minder herval, verbetering van het sociale functioneren, betere prestaties op arbeidsvlak.

Het project werd afgelopen vrijdag door de Vlaamse Regering met 1 jaar verlengd. De gezondheidsconferentie suïcidepreventie op 17 december a.s. zal leiden tot een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor de preventie van zelfdoding en tot nieuwe of aangepaste strategieën die leiden tot de preventie van zelfdoding. In afwachting van het eindverslag van de projecthouder, de uitkomsten van de evaluatiestudie van de onderzoekseenheid Lucas van de KU Leuven en de uitkomsten van de gezondheidsconferentie suïcidepreventie zet het CGG het project dit jaar in de huidige vorm en met beperkte uitbreiding in financiering van elk team voort.

De financiële bijdrage van de Vlaamse Regering aan CGG Ahasverus bedraagt 937.284 €.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.