Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is tevreden dat de sociale partners en de Vlaamse Regering in goede samenwerking tot een nieuw intersectoraal akkoord voor de sociale sector zijn gekomen. Het akkoord omvat een half miljard euro aan extra middelen die worden ingezet op koopkracht en werkbaarheid voor het personeel en kwaliteit van de zorg.

Onder dit sociaal akkoord vallen, voor de komende 3 jaar, in totaal 173.279 werknemers. Dit wijst erop dat de Vlaamse Regering nu al aanzienlijk in deze sectoren investeert. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De sociale partners hebben zich nu samen met de Vlaamse Regering nog eens uitgesproken over de inzet van 543 miljoen euro bijkomende middelen voor drie jaar. Deze middelen worden allemaal ingezet voor het creëren van extra werkgelegenheid, de versterking van de werkbaarheid voor de werknemers, het sociaal ondernemerschap en voor de verhoging van de koopkracht van deze werknemers.”

Koopkracht
De koopkracht wordt in verschillende opstappen verhoogd, tot er in 2020 voor 1,1% aan extra koopkracht is voorzien. Deze middelen zullen in de eerste plaats ingezet worden voor een verhoging van de tweede pensioenpijler, het werken naar een volwaardige dertiende maand voor sommige sectoren of in het opstarten van een nieuwe functieclassificatie voor de andere sectoren.

Werkbaarheid en kwaliteit van zorg
Met de overige 446 miljoen euro worden in de eerste plaats jobs gecreëerd. Er wordt zowel in de uitbreiding van het aanbod geïnvesteerd – omdat de noden hoog zijn – maar ook in jobs om de werkbaarheid voor de werknemers en de kwaliteit van de zorg te versterken. De minister waardeert in het bijzonder de eigen inbreng van de sociale partners voor meer jobs in de sectoren jeugdhulp en personen met een handicap. Zo wordt onder andere ingezet op extra personeel in de jeugdhulp (10,1 mio Vlaamse overheid + 5,2 mio sociale partners), de meerderjarige gehandicaptensector (4 mio Vlaamse overheid + 8 mio sociale partners) en de ouderenzorg (33 miljoen euro). Ook in de kinderopvang versterken we het statuut van die opvanginitiatieven die nog niet op het hoogste niveau gesubsidieerd worden (30 miljoen euro).

Minister Vandeurzen wil de sociale partners en zijn collega’s in de Vlaamse Regering uitdrukkelijk danken voor het sluiten van dit akkoord. Minister Vandeurzen: “Ik ben bijzonder tevreden met de ondertekening van het akkoord omdat hiermee de sociale partners en de Vlaamse Regering de vooropgestelde beleidslijnen alsook het daarmee gepaarde gaande extra budget nog eens onderschrijven.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.