De tweede editie van de Week van de Zorg is maandagochtend 11 maart 2019 gestart. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vroeg de hele week te wijden aan het thema ‘het brein’. De minister trapte de Week in gang, samen met vzw OKRA-SPORT+ dat voor de gelegenheid een sessie van haar project ‘Lekker actief’ hield in woonzorgcentrum Annuntiaten te Heverlee. Beweging is een van de manieren om ook het brein langer fit te houden. Uit een representatieve steekproef in opdracht van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen blijkt dat twee op drie Vlamingen (65,2%) niet weet dat de kans op dementie verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin doet een dubbele oproep. Als we onze hersenen fit willen houden moeten we meer aandacht hebben voor onze leefstijl en moet er meer aandacht gaan naar wetenschappelijk onderzoek over hoe onze hersenen functioneren.

Kans op dementie verlagen door gezonde leefstijl
De afgelopen jaren is er in de wetenschap consensus gegroeid dat een groot deel van toekomstige gevallen van dementie vermeden kan worden met een gezonde leefstijl.

Momenteel wordt het aantal personen met dementie in Vlaanderen geschat op 131.800 en tegen 2060 wordt een stijging verwacht tot 260.000.

“Die stijging kunnen we fors verlagen,” zegt Vlaams minister Jo Vandeurzen, “door nu in te zetten op een gezonde leefstijl. Het is een van onze gezondheidsdoelstellingen om de Vlaming tegen 2025 gezonder te doen leven. Een gezonde leefstijl staat voorop in het Dementieplan Vlaanderen en gezondheidscampagnes als die van Sanimemorix en het gezondheidsproject ‘lekker actief’ van de vzw OKRA-SPORT+ dragen daartoe bij. Gedragsverandering begint bij kennisverwerving: onderzoek van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen toont aan dat twee op drie Vlamingen (65.2%) niet weet dat de kans op dementie verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.”

Meer aandacht voor hersenonderzoek
Onze hersenen bepalen ons doen en laten, ons kunnen en niet (meer) kunnen. Dementie richt al wel 20 jaar schade in de hersenen aan, voor er signalen zijn van geheugenverlies of gedragsverandering. Het is een aandoening ‘in slow motion’.
Jurn Verschraegen, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: “De kans op dementie op hoge leeftijd kan fiks verlaagd worden door op middelbare leeftijd (vanaf 40 jaar) in te zetten op gezonde leefstijl. Wat goed is voor het hart, is goed voor de hersenen. Dan gaat het om gezonde voeding, voldoende beweging, matigen met alcohol, niet roken. Daarnaast is het lang cognitief en sociaal actief blijven de basis voor hersengezondheid.” Duidelijk is dat nog veel onontgonnen onderzoeksterrein open ligt.
Jo Vandeurzen: “Beweging, geestelijke gezondheid, dementie, revalidatie het hangt allemaal nauw samen met de mogelijkheden van ons brein. Ons verstand is complexe materie die verder onderzoek verdient.”

Week van de Zorg: het brein in beeld
Tijdens de Week van de Zorg, die uitmondt in de Dag van de Zorg (zondag 17 maart), worden met de medewerking van de zorgsector en topwetenschappers de mogelijkheden en de kwetsbaarheden van, en de nieuwste ontdekkingen over dit intrigerend orgaan geëxploreerd. Zo wordt getoond hoe de zorgsector met het functioneren van onze hersenen aan de slag gaat. Het fitte brein komt maandag aan bod, het jonge brein op dinsdag, het zieke brein op woensdag. Donderdag vindt het Breincongres plaats en vrijdag worden er Breincafés gehouden. Geert Van Hijfte, organisator Week van de Zorg: “Het jonge en zich ontwikkelende brein, het zieke en zich herstellende brein én het fitte brein: we brengen dit complex orgaan een week lang van vele kanten in beeld.”

Minister trapt met Seniorenfitness Week in gang
“Gezond oud(er) worden? Dat doe je gewoon lekker actief!” zegt Ingrid Peeters, directeur OKRA-SPORT +. “Ons programma is wetenschappelijk onderbouwd en zodanig gevarieerd dat het voor iedereen haalbaar is om te bewegen en gemotiveerd te blijven.”

Minister Vandeurzen zal onder de deskundige begeleiding van OKRA-SPORT+ en met de steun van de senioren van het woonzorgcentrum wzc Annuntiaten te Heverlee, mogelijk letterlijk vanop een hometrainer, de Week in gang trappen. De pers is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Graag een seintje over uw komst op onderstaande contactgegevens.

>> Meer over de Week van de Zorg: www.dagvandezorg.be