In de woonzorgcentra, maar ook maatschappelijk, neemt de aandacht voor een vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg toe. Passend in hun kwaliteitsbeleid maken woonzorgcentra ethische vragen over palliatieve zorg en het levenseinde bespreekbaar en respecteren ze de keuze van de bewoner. Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is voor de sector van de residentiële ouderenzorg een referentiekader ontwikkeld.

Een werkgroep ontwikkelde het referentiekader voor bestuurders en leidinggevenden om als leidraad te dienen bij hun visie op een vroegtijdige zorgplanning, palliatieve- en levenseindezorg en kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg en ondersteuning te bieden aan de bewoners van hun woonzorgcentrum. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, de Vlaamse ouderenraad, de universiteiten en de palliatieve zorgorganisaties, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Zorginspectie.

Het referentiekader omschrijft de essentiële voorwaarden voor een kwalitatieve vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg, inclusief de bijzondere aandacht voor de personen met dementie en voor de mantelzorger(s) en de naasten van de bewoners. Zorginspectie zal een inspectieconcept uitwerken dat aansluit bij het referentiekader.
De werkgroep heeft naar aanleiding van haar opdracht ook drie beleidsaanbevelingen geformuleerd:

  • De nood aan een volwaardige financiering van de palliatieve en levenseindezorg in de woonzorgcentra;
  • De aandacht voor vorming over de thematiek zowel in de opleidingen tot zorgberoepen, als in bijscholingsprogramma’s;
  • Het ondersteunen van innovatieve projecten.

Ken Wagner, algemeen directeur WZC Sint-Vincentius te Avelgem: “Na vele jaren van hard werk aan een kwalitatieve palliatieve zorg in ons woonzorgcentrum, ben ik zeer verheugd met het opgemaakte referentiekader. Met een duidelijk begrippenkader en wel omschreven kernwaarden biedt het heel wat ondersteuning bij de ontwikkeling van een kwalitatief zorgbeleid.”

Prof. Lieve Van den Block, End-of-Life Care Research Group, Vrije Universiteit Brussel (VUB): “Een sterke en kwaliteitsvolle palliatieve zorgcultuur is essentieel voor woonzorgcentra. Het zorgt voor betere kwaliteit van leven en sterven van de bewoners. Om dit te kunnen bereiken in Vlaanderen is naast financiering ook een duidelijke visie nodig op wat dergelijke cultuur inhoudt en hoe die kan bereikt worden. Daarom is dit referentiekader noodzakelijk.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het referentiekader is een belangrijke stap vooruit in de kwaliteit van de ouderenzorg in Vlaanderen. Het levert een belangrijke bijdrage tot de verdere professionalisering van de vroegtijdige zorgplanning, de palliatieve zorg en de levenseindezorg in de woonzorgcentra en draagt zo bij aan de levenskwaliteit van de bewoners tot het einde toe.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.