Mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten alle kansen krijgen om te werken. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kondigt daarom een uitbreidingsbeleid aan van 597.000 euro om arbeidscoaches in de netwerken geestelijke gezondheid in te schakelen. De minister kondigde dit aan tijdens het CM-congres ‘mens sana in officium sano’.

“Het is belangrijk voor personen met een psychische kwetsbaarheid, die al een heel traject in de geestelijke gezondheidszorg hebben afgelegd en klaar staan voor verdere integratie in de maatschappij, dat zij een degelijke ondersteuning krijgen voor de laatste, maar voor velen moeilijke, stap naar een job. We voorzien daarom een bijkomend budget van 597.000 euro om extra arbeidscoaches GGZ in te schakelen zodat ook zij alle kansen hebben om een job te vinden en te houden,” aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De ondersteuning van de arbeidscoach GGZ – veelal een ergotherapeut met een bijkomende opleiding in coaching – bestaat uit een stapsgewijze begeleiding van en nauw overleg met zowel de zorggebruiker als de potentiële werkgever. Vaak blijkt deze vorm van ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid cruciaal om kansen op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit betekent een enorme meerwaarde voor, in eerste instantie, de patiënt, maar ook voor de maatschappij. Er is nu één arbeidscoach GGZ per netwerk, met deze kapitaalsinjectie wordt dit aantal quasi verdubbeld.

De arbeidscoaches GGZ zijn niet te verwarren met de bedrijfscoaches die de taak hebben om samen met een onderneming een preventief gezondheidsplan op te stellen waarbij de werknemers worden aangespoord om de gezonde keuze te maken. Intussen zijn in 60 bedrijven bedrijfscoaches aan de slag. Recent werd voor deze bedrijfscoaches 2,8 miljoen euro uitgetrokken. Ook zij dragen bij tot arbeids(her)integratie.