Binnen de opgestarte Vlaamse sociale bescherming is een reservefonds voorzien om te anticiperen op oplopende uitgaven in de toekomst. Op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om deze middelen nu ook rechtsreeks in de zorg- en welzijnssector te kunnen investeren door bijvoorbeeld leningen te verstrekken aan actoren in de zorg.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het reservefonds van de Vlaamse sociale bescherming dient als buffer om de toekomstige uitgaven in de Vlaamse Sociale bescherming op te vangen. Hiermee wordt geanticipeerd op het feit dat onder andere de vergrijzing de kosten in de Vlaamse Sociale bescherming doet oplopen, meer bepaald via de Vlaamse zorgbudgetten en de subsidies aan de woonzorgcentra. In het Reservefonds zit een bedrag van ongeveer 1 miljard euro. Tot de helft van dat bedrag wordt nu opnieuw in de zorgsector geïnvesteerd.”

Krediet verstrekken aan zorgsector
Om een voorbeeld te geven: de infrastructuur van een woonzorgcentrum heeft nood aan onderhoud. Daarvoor zijn investeringen nodig. De kostprijs van deze investeringen wordt op termijn terugverdiend door de jaarlijkse subsidies van de overheid en de woonvergoeding van de gebruikers. Om deze investeringen aan te gaan moet echter vaak externe financiering gezocht worden. Om deze financiering mogelijk te maken, kunnen voorzieningen nu ook aanvullend op die private financiering bij het Agentschap Vlaamse Sociale bescherming terecht.

Op dit moment nemen de banken een soepele houding aan en stellen zij nog vlot financiering met langere looptijden en aan lage rentevoeten ter beschikking, maar op langere termijn zijn deze omstandigheden moeilijk in te schatten. Niettemin is een gemengde financiering altijd waardevol en zijn er nu al ‘niches’ waar het Agentschap Vlaamse sociale bescherming via soepelere modaliteiten (langere looptijden of achtergesteld karakter van de lening) de bijkomende financiering zou kunnen faciliteren. Voor de banken betekent de medefinanciering immers een betere risicospreiding.

“Het inzetten van deze middelen voor de financiering van investeringen in de zorg- en welzijnssector heeft zo een grote toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Ten eerste worden de betaalde intresten terug aangewend in de sector en ten tweede draagt het bij tot een flexibelere financiering van de betrokken voorzieningen. De belangrijkste doelstelling is immers dat er blijvend geïnvesteerd wordt zodat bewoners zorg kunnen krijgen in een betaalbare en kwalitatieve infrastructuur”, aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Op termijn kunnen 50% van de middelen uit het reservefonds aangewend worden. Gelet op de innovatieve methodiek zal echter op kleine schaal gestart worden, zodat op basis van deze ervaring de Vlaamse Regering kan evalueren hoe de modaliteiten verder dienen ingevuld te worden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.