‘Als het leven ondraaglijk lijkt… praten helpt’ is een gratis patiëntenfolder voor mensen die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis naar aanleiding van een suïcidepoging.  De folder, deel van het project integrale zorg suïcidepogers, is een gids voor patiënten en hun naasten over zorg na opname op de spoedgevallendienst na een suïcidepoging. De folder bevat ondermeer tips voor  het organiseren van veiligheid na ontslag en wat men zelf kan ondernemen om herval te voorkomen. Een handig afscheurstrookje bevat een gepersonaliseerde ‘hulpkaart’ die de patiënt kan invullen en bewaren. De gratis folder wordt op 10 000 exemplaren verspreid in  de Vlaamse Algemene Ziekenhuizen.

Jo Vandeurzen steunt sinds hij aantrad als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het Project Integrale Zorg Suïcidepogers, een actie in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie: ‘Mensen die een suïcidepoging doen en voor verzorging terechtkomen in een Algemeen Ziekenhuis, verdienen bijzondere aandacht. Het gaat om meer dan 10 000 patiënten per jaar. Deze kwetsbare groep  heeft een hoog risico op herval.  De ontreddering is vaak groot en er zijn veel vragen over hoe het leven nu voort moet. Bovendien is er een ernstig risico op een nieuwe suïcidepoging, mogelijks met dodelijke afloop.  Met deze folder hopen we suïcidepogingen te voorkomen.’

Het project integrale zorg suïcidepogers geeft bijkomende opleidingen voor ziekenhuispersoneel en artsen en heeft als doel om een goede vervolgzorg te organiseren voor suïcidepogers in het ziekenhuis en na ontslag. 42 Vlaamse Ziekenhuizen zijn al geëngageerd in dit project en de eerste evaluaties zijn positief.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.