Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen rondde de Week van de Vrijwilliger in Gent af met een bezoek aan een buddyduo en lichtte de recent goedgekeurde uitvoeringsbesluiten voor het georganiseerde vrijwilligerswerk toe: “een belangwekkende stap richting een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.”

In 2007 leidde de campagne ‘Vrijwilligers helpen. Wie helpt hen?’ een grondige verbetering in van het decreet voor het georganiseerde vrijwilligerswerk.  Het nieuwe decreet werd goedgekeurd in april 2009.  De Vlaamse Regering keurde nu de uitvoeringsbesluiten goed voor het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector.

Uitvoeringsbesluiten

Het decreet van 3 april 2009 voor het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector werd afgestemd op de federale wetgeving (die het basisstatuut van de vrijwilliger bevat) en regelt de maatschappelijke omkadering van het vrijwilligerswerk. Nu zijn er twee uitvoeringsbesluiten in uitvoering van het decreet:

  1. Het besluit over alle (autonome en ingebouwde) vrijwilligersorganisaties behandelt vier belangrijke aangelegenheden: de rekrutering van vrijwilligers, onthaal en vorming, een afsprakennota voor het vrijwilligerswerk en de verzekering van vrijwilligers (schade aan goederen, lichamelijke schade en burgerrechterlijk).
  2. Het tweede besluit regelt de erkenning en subsidiëring van autonome vrijwilligersorganisaties.

De sky is niet de limit

“Het middenveld, waar de honderdduizend vrijwilligers in Vlaanderen deel van uitmaken, is voor mij van grote waarde,” aldus Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen vandaag in Gent. “Onze samenleving wordt geconfronteerd met een enorme paradox. Aan de ene kant wordt er geïnvesteerd in een aanzienlijke groei van het aanbod van zorg en hulpverlening. Van de andere kant lijken de noden alsmaar groter en haast onbegrensd te zijn. Hoe gaan we om met de almaar toenemende vraag naar zorg? De Vlaamse regering heeft, ondanks de uitzonderlijke budgettaire krapte, extra geïnvesteerd in het zorgaanbod, in welzijn voor iedereen, maar OOK voor de zwakken, in een warm Vlaanderen. Maar ook dat is niet voldoende, ook dat is niet afdoend. Nu niet, later niet. De sky is voor ons niet de limit. Ook een uitbreidingsbeleid stuit op grenzen. En dat zullen we in de toekomst, gezien de toenemende vraag om zorg, als gevolg van de vergrijzing en verzilvering, nog nadrukkelijk ervaren. We kunnen alleen maar beseffen dat er oplossingen moeten komen nààst uitbreiding. De microsolidariteit van mantelzorgers en gezinnen is er één van. Ook hier zal de idee van empowerment omgezet moeten worden in nieuwe, vernieuwende concepten. Vrijwilligers spelen in dit opzet een belangrijke rol.”

Rita en Arlette: een buddyduo

Vrijwilligers genoeg in Vlaanderen. Bijvoorbeeld bij Metawonen, een organisatie die personen met een psychische kwetsbaarheid aan een buddy helpt. Vandaag was Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen te gast bij Rita en Arlette in Gent. Rita en Arlette zijn een “buddyduo”. Rita is iemand met psychische problemen, Arlette is haar buddy. Dat betekent dat ze volgens goede afspraken en op gezette tijden samen leuke dingen doen. In dit geval betekende dit dat de minister samen met het buddyduo juliennesoep maakte.

Buddyproject Vlaanderen bestaat uit een netwerk van organisaties (Centra voor geestelijke Gezondheidszorg, vrijwilligersorganisaties, …)  in Vlaanderen en Brussel. Het concept is vijftien jaar geleden ontstaan uit de vaststelling dat er wat schortte aan de hulp aan mensen na hun verblijf in een psychiatrisch centrum. Het sociale isolement waarin ze terecht kwamen, bleek vaak een ernstige risicofactor. Door een verlies aan voeling met wat er leeft in de maatschappij ervaren deze mensen een leemte. Ze hebben na hun opnameperiode baat bij een spontaan, niet hulpverlenend contact dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid.

Samen koken

Een vriendschappelijk contact en informele steunverlening ligt meer in de mogelijkheden van een vrijwilliger dan van een professionele hulpverlener. De buddy is in deze context een mantelzorger, complementarir met of soms in de plaats van de professionele hulpverlening. Buddywerking wordt geschraagd door een visie op de vermaatschappelijking van zorg. Integratie betekent vooral het herstel van sociale en maatschappelijke relaties in een herkenbaar kader: een kop koffie en een gezellige babbel aan huis, een wandeling of een fietstocht, samen sporten, een bioscoopbezoek, samen koken…en dit wekelijkse of tweewekelijks.

Buddywerking is meer dan het koppelen van een deelnemer aan een buddy: zowel de kandidaat-deelnemer als de kandidaat-buddy doorlopen eerst een aantal gesprekken met de projectmedewerker (kennismakingsgesprek, afnemen van vragenlijst, motivatiegesprek…). Als alle partijen akkoord gaan met het engagement en zowel deelnemer als vrijwilliger geschikt zijn, komt er een gezamenlijke overeenkomst. Beide partijen ontmoeten elkaar voor een gesprek. Na een bedenktijd geven ze aan of ze voort willen met elkaar of niet. Als ze samen voort willen, ondertekenen ze een overeenkomst ondertekend en kunnen ze van start gaan. De projectmedewerker blijft beide partijen ondersteunen. Op afgesproken tijdstippen zijn er evaluatiegesprekken van de contactpersoon, samen met het duo. De buddy’s worden ook ondersteund door verzekering, intervisiemomenten, uitstappen, vormingsmomenten….

Eén op de vijf Vlamingen is vrijwilliger

Buddywerking kent een stijgend succes. Op dit moment zijn er over heel Vlaanderen 144 duo’s actief en zijn er nog eens 75 deelnemers en 35 vrijwilligers die in een zoek- en matchfase staan.

Het buddyproject heeft een subsidie gekregen van 170.000 euro voor de periode van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010. Op de begroting van 2010 staat opnieuw 170.000 euro ingeschreven.

In Vlaanderen is één op de vijf Vlamingen actief als vrijwilliger waarvan één op drie in de zorg: in kind en gezin, gehandicaptenzorg, samenlevingsopbouw, algemeen welzijnswerk, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, verenigingen waar armen het woord nemen en de bijzondere jeugdzorg. Vrijwilligerswerk is uitermate belangrijk, in de eerste plaats voor mensen die vrijwilligershulp ontvangen. In de zorg is elke helpende hand welkom. Het is belangrijk voor de samenleving (vrijwilligers zijn het menselijke kapitaal waar een zorgzame samenleving nood aan heeft) en voor de vrijwilligers zelf die veel persoonlijke voldoening uit hun werk halen.

Meer informatie op: www.buddyproject.be

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.