Elk jaar zijn er in Vlaanderen zo’n 1000 zelfdodingen en een veelvoud van suïcidepogingen. Het voorkomen van zelfdodingen is een taak van iedereen, niet alleen van beleid en hulpverleners, vindt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Daarom lanceert hij een online forum waar mensen die professioneel, als vrijwilliger, als naaste met zelfdoding te maken krijgen, voorstellen kunnen doen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het forum staat open voor elke suggestie, idee, project.

De sterftecijfers door zelfdoding in Vlaanderen

In 2008 waren er 1027 overlijdens die zelfdoding als doodsoorzaak hebben: 728 mannen en 299 vrouwen. Dat betekent bijna drie zelfdodingen per dag. Bij mannen tussen 20 en 24 jaar en tussen 30 en 50 jaar en bij vrouwen tussen 15 en 40 jaar is zelfdoding de voornaamste doodsoorzaak. Vlaanderen bevindt zich in het gezelschap van Europese lidstaten met hoge suïcidecijfers. Het Vlaamse suïcidecijfer is anderhalf keer hoger dan het EU-gemiddelde.

Hoewel de Vlaamse gezondheidsdoelstelling (8% minder suïcides in het jaar 2010 in vergelijking met het jaar 2000) ruimschoots werd behaald in 2008 en de jaren daarvoor, zijn de Vlaamse cijfers volgens Jo Vandeurzen beslist te hoog.   

Gezondheidsconferentie suïcidepreventie 2011

Minister Vandeurzen belegt op 17 december 2011 een gezondheidsconferentie suïcidepreventie, een conferentie die uiteindelijk een nieuwe gezondheidsdoelstelling en een nieuw actieplan moet opleveren. De minister heeft een Vlaamse werkgroep van experten de opdracht gegeven om het huidige Vlaamse actieplan grondig te evalueren, voort te zetten en bij te sturen.

Een aantal projecten die waardevol zijn gebleken in het huidige actieplan krijgen structurele steun, opdat de verworven expertise niet verloren zou gaan. In elk geval zal dit gaan over laagdrempelige telezorg en online hulpverlening aan personen met zelfdodingsgedachten, de zorg voor nabestaanden na zelfdoding en over het actualiseren en de opvolging van de toepassing van mediarichtlijnen voor zelfdoding, de ondersteuning van de opvang en nazorg van suïcidepogers. Voorts zal de campagne ‘fit in je hoofd’ (www.fitinjehoofd.be) specifiek mikken op jongeren en mensen die in armoede leven, zullen huisartsen een specifieke telefonische hulpdienst ter beschikking krijgen voor vragen over de aanpak bij zelfdoding bijvoorbeeld in crisissituaties en zullen ouderen als specifieke risicogroep benaderd worden.

Een online forum

In aanloop naar de gezondheidsconferentie suïcidepreventie roept minister Vandeurzen hulpverleners, nabestaanden, politiediensten, burgers, organisaties, bedrijven… op om via een onlineforum op de website www.gezondheidsconferentie-suicidepreventie.be ideeën, projecten of acties te posten die het aantal zelfdodingen kunnen terugdringen.

Aansluitend, op 21 maart, zal een hoorzitting georganiseerd worden waar voorstellen voor suïcidepreventie toegelicht worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.