Minister Vandeurzen erkent dat de opvoeders in voorzieningen voor minderjarigen met een handicap geconfronteerd worden met complexer wordende problemen en stelde vandaag op een overleg met de vakbonden dat hij een belangrijke extra inspanning doet om daaraan tegemoet te komen. Er komen op korte termijn in totaal 500 jobs bij voor de sector personen met een handicap en de jeugdhulp. Ook zal er geïnvesteerd kunnen worden in aan de doelgroep aangepaste infrastructuur.

De sector voor personen met een handicap klaagde de afgelopen weken, onder impuls van de voorzieningen van de Broeders van Liefde, de stijgende agressie tegen het begeleidend personeel en het nijpende personeelstekort aan in de ondersteuning van minderjarigen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin komt de opvoeders nu tegemoet met een pakket maatregelen dat, behalve extra jobs, inzet op verschillende facetten van het aangeklaagde probleem:

  1. Bijkomende opvoeders voor minderjarigen met een beperking: volledig in lijn met het beleidsplan zet minister Vandeurzen het meest in op de versterking van de ondersteuning van kinderen en jongeren met de zwaarste noden, zoals gedrags- en emotionele stoornissen (GES). Dit houdt een bijkomende inspanning in van 130 VTE. Dit wordt mogelijk nog aangevuld met de bijdrage van de sociale partners met een 70-tal VTE uit de Sociale Maribel. Dit zou dan op korte termijn neerkomen op een totaal van 200 extra jobs.
  2. Vorming tegen agressie: Tijdelijk worden bijkomende middelen ingezet voor vorming over agressie en omgaan met gedragsproblemen voor een bedrag van 1 miljoen euro.
  3. Ook nood aan visie en perspectief op de middellange termijn: Naast maatregelen op de korte termijn, moet ook ingezet worden op een nieuwe aanpak van het verblijf van jongeren in de jeugdhulp: meer differentiatie in de grootte van de leefgroepen en aangepaste financiering over sectoren heen. Dit kan ook infrastructurele aanpassingen vereisen. Om aan de noden te kunnen voldoen kunnen de voorzieningen VIPA-projecten indienen. Om beter om te gaan met begeleidingssituaties van agressie, bijvoorbeeld in het kader van preventieve maatregelen, investeert minister Vandeurzen, naast renovaties van voorzieningen, ook in kleinere werken en aanpassingen. Hiervoor maakt hij dit en volgend jaar nog 10 miljoen euro binnen het infrastructuurbudget vrij.

Jongerenwelzijn
Ook de sector Jongerenwelzijn kan rekenen op bijkomende middelen voor 2,5 miljoen euro voor versterking van de personeelsnorm. Dit komt neer op ongeveer 50 VTE.
Volwassenenwerking personen met een handicap
Daarnaast loopt in overleg met de sociale partners ook de eerste fase van de gelijkschakeling van de budgetten voor volwassen personen met een handicap. Dit betekent bijkomend 12,5 miljoen, samengesteld uit zowel uitbreidingsmiddelen, Sociale Maribel en de tax shift. Dit equivalent van 240 VTE zal verdeeld worden over de budgetten van de personen met een handicap die gebruiker zijn bij de betrokken voorzieningen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.