Welke vaccinaties heb je al gekregen, welke medicatie moet je nemen, wat zijn de groeicurves van je baby, wat is het resultaat van je laatste deelname aan een van de bevolkingsonderzoeken? Dit soort gezondheidsgegevens kan je vanaf nu snel, gebruiksvriendelijk en voor het eerst ook mobiel raadplegen via de nieuwe online toepassing MyHealthViewer. Nieuw is ook dat je via deze MyHealthViewer je medisch dossier samengevat kan raadplegen. Je krijgt ook een beter zicht op welke zorgverleners jouw gegevens op welk moment gebruiken en de toegang tot je gegevens wordt eenvoudiger.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, stelde vandaag de nieuwe MyHealthViewer voor die op zijn vraag door de ziekenfondsen werd ontwikkeld.

Vandaag zijn al tal van eGezondheidsdiensten uitgerold waar zorgverleners volop gebruik van maken. Een ontbrekende schakel was hoe de burger zelf in dit proces betrokken kon worden. De ziekenfondsen hebben het op zich genomen om de burgers de kans te geven om hun rechten als patiënt te kunnen opnemen. Daarom hebben ze gezamenlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van MyHealthViewer via het VICO (Vlaams Intermutualistisch College). De belangrijkste doelstelling is het empoweren van burgers door hen een instrument aan te reiken waarmee ze makkelijk zelf inzage en controle over hun medische gegevens verwerven.

Remi de Brandt, Vlaams Intermutualistisch college (VICO): “Gebruiksvriendelijkheid staat centraal bij de MyHealthviewer. We hebben samengewerkt met de specialisten van IMEC en met patiëntenverenigingen om de toepassing zo eenvoudig mogelijk te maken. Er is een overzichtelijke weergave van de gegevens, er is geen download of installatie nodig, aanmelden kan op verschillende manieren en de toepassing werkt op mobiele toestellen. Ook belangrijk: de ziekenfondsen staan klaar om digitaal minder geletterde mensen te helpen bij het gebruik.”

Toegang tot eigen gezondheidsgegevens
MyHealthViewer geeft de Vlaming nu toegang tot deze gegevens:

  • Vaccinatiegegevens: welke vaccins heb je gekregen en wanneer?
  • Medicatiegegevens: welke medicatie neem je, in welke dosis en wanneer moet je die medicatie nemen?
  • Een samenvatting van het medisch dossier, met o.a. informatie over risicofactoren en actuele problemen.
  • De data van geplande bevolkingsonderzoeken naar kanker, en de resultaten van voorbije onderzoeken.
  • Het dossier van Kind en Gezin over jouw baby, met o.a. de ontwikkelingscurves.

MyHealthViewer is de opvolger van de Patient Health Viewer die ook door de ziekenfondsen werd aangeboden. De nieuwe viewer hoeft niet meer gedownload en geïnstalleerd te worden, maar is eenvoudig via het web toegankelijk. Inloggen kan nog steeds via de elektronische identiteitskaart, maar ook op andere manieren zoals de app ‘itsme’. Zo is de toepassing ook mobiel toegankelijk.

Jo Vandeurzen: “Een makkelijke toegang tot persoonlijke gezondheidsgegevens is essentieel om de patiënt in het centrum van de zorgverstrekking te plaatsen en mee te laten beslissen over de geboden zorg- en hulpverlening. Met MyHealthViewer geven we de burger ook controle over zijn gezondheidsgegevens. Mensen hebben immers het recht om de gegevens over hun gezondheid te raadplegen en ze moeten de toegang tot hun gegevens eenvoudig kunnen beheren. Bovendien zal de burger in latere stadia MyHealthViewer bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken voor het mee helpen opstellen van zijn zorg- en ondersteuningsplan.”

Om MyHealthViewer te openen, volstaat het om te surfen naar www.myhealthviewer.be en aan te melden. Ook het federale webportaal www.mijngezondheid.belgie.be, dat de burger doorverwijst naar alle platformen die medische gegevens aanbieden, linkt door naar MyHealthViewer.

Als dragende partners zullen de ziekenfondsen de toepassing mee ontsluiten naar de burgers door een actieve communicatie te voeren naar hun leden via hun communicatiekanalen.

Veilige toegang en controle via Vitalink
De gegevens die MyHealthViewer toont, komen uit Vitalink. Dat is een streng beveiligd platform van de Vlaamse overheid voor het delen van gezondheidsgegevens. In dat platform staan vandaag gegevens van meer dan 6,7 miljoen Vlamingen.

Deze gegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door de persoon zelf of door zorgverleners met wie er een ‘therapeutische relatie’ bestaat (bijvoorbeeld diens huisarts). De persoon moet altijd eerst ook toestemming geven dat zijn gegevens geraadpleegd en gedeeld mogen worden. In MyHealthViewer kan de burger nu makkelijk die toestemming geven of weer intrekken, zelf aangeven welke zorgverleners een therapeutische relatie hebben of zorgverleners uitsluiten van toegang tot de gegevens. Ouders kunnen de gegevens van hun kind(-eren) beheren. Op een tijdlijn kan de burger snel zien welke zorgverlener welke gegevens heeft geraadpleegd of bewerkt, en wanneer.