Het gebeurt steeds minder vaak dat kinderen uit het buitenland worden geadopteerd en in Vlaanderen in een nieuw gezin opgroeien. Kinderen die hier wel een nieuwe thuis vinden, zijn vaak al wat ouder of hebben specifieke zorgen nodig. Om kandidaat-adoptanten hierop goed voor te bereiden en de nodige nazorg te bieden, wordt de adoptieregelgeving verder verfijnd. Bovendien zal er vanaf 2023 nog slechts één adoptiedienst voor interlandelijke adoptie worden erkend.

Herkomstlanden verstrengen adoptiewetgeving
De laatste jaren is een aanzienlijke daling merkbaar van het aantal interlandelijke adopties. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Sommige herkomstlanden opteren steeds vaker voor binnenlandse oplossingen voor kinderen in nood. De kinderen die nog in aanmerking komen voor interlandelijke adoptie zijn vaak kinderen die al wat ouder zijn of nood hebben aan specifieke zorg.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De wijziging in de profielen van de kinderen die voor adoptie worden afgestaan, vergen een bijzondere expertise en aanpak van de diensten, zowel in de voorbereiding en begeleiding van de kandidaat-adoptanten als in de nazorg. De bijstand aan het adoptiegezin moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de hechting van het adoptiekind met zijn adoptieouder(s) en de integratie in het gezin vlot verloopt.”

Bovenop het verplichte eerste jaar nazorg dat zich richt op de integratie van het kind in het nieuwe gezin zullen de adoptiediensten ook een (laagdrempelig) ondersteuningsprogramma voor de adoptieouders en de geadopteerden uitwerken tot het kind 18 jaar is, met huisbezoeken of andere activiteiten op een aantal scharnierleeftijden.

Sterk begeleidings- en nazorgprogramma
De adoptiediensten wordt wettelijk verplicht om een sterk begeleidings- en nazorgprogramma uit te bouwen. Het expertise en vormingscentrum, Steunpunt Adoptie, zal een expertisenetwerk uitbouwen om de in Vlaanderen aanwezige kennis en expertise op het vlak van hulpverlening in kaart te brengen en iedereen die betrokken is bij een adoptieprocedure efficiënt door te verwijzen.

Vanaf 1 januari 2023 zal er nog slechts één adoptiedienst voor interlandelijke adoptie worden erkend. De fusie heeft tot doel de in Vlaanderen beschikbare financiële middelen, kennis en expertise te bundelen wat quasi onontbeerlijk is om in de voormelde gewijzigde context kwaliteitsvol te blijven werken.

>> Meer info over adoptie vind je hier

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.