724 volwassenen met een handicap zullen vanaf mei 2019 automatisch het zorgbudget voor personen met een handicap van 300 euro per maand op hun rekening zien verschijnen. Het gaat om mensen die vandaag nog niet over een persoonsvolgend budget beschikken, maar daar wel, met hoge prioriteit, een vraag naar hebben. In afwachting van hun persoonsvolgende budget krijgen zij nu dus al een zorgbudget dat ze vrij kunnen besteden voor hun ondersteuning, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang.

“Het basisondersteuningsbudget is één van de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Voor deze uitbreiding trekt de Vlaamse Regering in 2019 zo’n 1,7 miljoen euro uit en 2,6 miljoen vanaf 2020. Na deze uitbreiding zullen meer dat 15.000 mensen met een handicap dit zorgbudget ontvangen”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Voor mensen met de meest dringende budgetvraag
Volwassenen met een handicap kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een persoonsvolgend budget (PVB) vragen. Voor dat budget is er echter een wachtlijst. De vragen krijgen daarom een prioriteit toegekend, variërend tussen 1, 2 en 3. Om de prioriteit van een vraag te bepalen zijn er verschillende criteria: de kloof tussen de gevraagde en de geboden ondersteuning, de belasting voor de omgeving en de dringendheid. De 724 mensen met een handicap die in mei een zorgbudget zullen krijgen, zijn mensen die sinds de tweede jaarhelft van 2017 (voor 16/10/2017) met hun vraag in prioriteitengroep 1 of 2 staan.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Een evaluatiestudie heeft aangetoond dat de personen met een handicap én hun omgeving dit zorgbudget als ‘zeer gunstig’ voor hun levenskwaliteit ervaren. We breiden het zorgbudget daarom nu uit naar een nieuwe groep van mensen met een handicap. Het zijn mensen die bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om persoonsvolgend budget gevraagd hebben en wiens vraag in de loop van 2017 de hoogste prioriteit kreeg, maar die tot vandaag nog geen budget gekregen hebben. Met dit zorgbudget bieden we hen alvast op korte termijn meer financiële ademruimte en zorggarantie, tot zij definitief hun gevraagde persoonsvolgend budget krijgen.”

De 724 personen waarvan sprake zullen gecontacteerd worden door de zorgkas van hun ziekenfonds. Hun zorgkas zal hen vanaf mei 2019 het zorgbudget van 300 euro per maand uitbetalen. Hun vraag naar een persoonsvolgend budget blijft lopen, in dezelfde prioriteitengroep. Zodra dat budget beschikbaar is, zetten zij hun zorgbudget stop en stappen zij over naar het PVB.

Een zorgbudget van Vlaamse sociale bescherming
Dit zorgbudget of basisondersteuningsbudget is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, de extra laag die Vlaanderen sinds 2016 bovenop de federale sociale zekerheid voorziet en stelselmatig wordt uitgebreid. Om recht te hebben op een zorgbudget moet de persoon dus bij de Vlaamse sociale bescherming aangesloten zijn door elk jaar de zorgpremie te betalen (wat verplicht is in het Vlaams Gewest). Het is een zorgbudget dat je niet kan aanvragen, maar dat automatisch wordt toegekend aan een bepaalde groepen van mensen met een handicap die gedurende een vastgelegde periode op een wachtlijst geregistreerd waren.

Vandaag al krijgen 14.664 mensen dit zorgbudget, zowel volwassenen (7.997) als minderjarigen (6.677) met een handicap. Die groep wordt nu dus uitgebreid met 724 volwassenen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.