Jaarlijks vindt de awarduitreiking van het Zero Project plaats in Wenen. Het Zero Project wil werken aan een wereld zonder beperkingen voor personen met een handicap. Dit jaar viel Vlaanderen in de prijzen onder de categorie “beste beleid” met het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). 

Het Zero Project is een partnership tussen het World Future Council en het European Foundation Centre. Het project heeft de doelstelling om te werken aan een wereld zonder barrières voor personen met een beperking. Elk jaar selecteert en nomineert het Zero Project  een “beste praktijkvoorbeeld” en een voorbeeld voor “beste beleid”. Onafhankelijk Leven vzw diende deze zomer het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) in als kandidaat voor de categorie “beste beleid”.

Uit de 231 nominaties uit 58 landen werd het PAB als finalist geselecteerd (bij de laatste 11). Op 27 februari 2015 mocht Vlaanderen uiteindelijk in Oostenrijk een award voor beste beleid ontvangen. Het beleid dat Vlaanderen voert, krijgt hiermee internationale erkenning van ervaringsdeskundigen en experten uit meer dan 50 landen. Minister Vandeurzen wil Onafhankelijk Leven vzw bedanken voor hun inzet en feliciteren met de award.

Minister Vandeurzen: “Deze award is een aanmoediging om verder te werken aan de implementatie van de VN-conventie dat gelijke kansen voor mensen met een handicap nastreeft. Met het decreet Persoonsvolgende Financiering bouwen we verder aan dezelfde doelstelling: een inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap de regie over hun leven in eigen handen hebben.”

In juni 2014 (meest recente cijfers uit het CRZ-rapport) maakten 2.446 personen met een handicap gebruik van een PAB. Dit is een stijging van 8,09% ten opzichte van de vorige registratieperiode. Ook in 2015 maakt minister Vandeurzen extra budget vrij om mensen met een handicap een PAB toe te kennen. In 2015 maken we 881.645,5 euro vrij voor PAB’s en persoonsvolgende convenanten voor minderjarigen met een handicap. 7.742.962 euro wordt vrijgemaakt voor PAB’s voor meerderjarigen met een handicap. Verder wordt ook 7.742.962 euro vrijgemaakt  voor persoonsvolgende convenanten voor meerderjarigen. 

http://zeroproject.org/