Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag van ruim 3 miljoen euro vrijgemaakt. Na een oproep aan de sector worden de vergunningen toegewezen aan woonzorgcentra die zich in het bijzonder zullen toeleggen op de zorg en ondersteuning van deze doelgroep.

Jongdementie is een aandoening die ertoe kan leiden dat de persoon met jongdementie na verloop van tijd genoodzaakt is om buiten het gezin in een aangepaste omgeving te wonen en verzorgd te worden. Een woonzorgcentrum kan hiervoor een oplossing bieden. Naast de verwerking van de problematiek en de verhuizing naar het woonzorgcentrum kan dit voor gezinnen, waarvan vader of moeder jongdementie heeft, ook ernstige financiële gevolgen hebben.

Buffer tegen plotse inkomensdaling
De combinatie van de zorgkost met veelal een plotse inkomensdaling in het gezin kan problematisch zijn. Vaak is bij deze gezinnen de lening van het huis nog niet volledig afbetaald, gaan de kinderen nog naar school of de universiteit en valt er door de aandoening een deel van het inkomen weg. Uit gesprekken met gezinnen die geconfronteerd worden met jongdementie blijkt dat de beslissing tot verhuizing naar een woonzorgcentrum een precair scharniermoment is met een grote impact op het gezinsbudget waardoor het in een kwetsbare situatie kan belanden. De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum kan dan een reden zijn waarom een opname uitgesteld of geweigerd wordt, met het risico op overbelasting van de mantelzorgers.

Daarom trok minister Jo Vandeurzen meer dan 3 miljoen euro uit om aan de problematiek tegemoet te komen. Na een oproep aan de sector kunnen nu 200 woongelegenheden erkend worden in 23 woonzorgcentra die zich engageren om de zorg voor mensen met jongdementie op te nemen.

Kwaliteitsvolle opvang en betaalbare factuur
De woonzorgcentra ‘met een specialisatie in zorg en ondersteuning van personen met jongdementie’die een bijzondere vergunning bekomen:
1. Ontvangen een jaarlijkse werkingssubsidie, specifiek voor de organisatie van kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie én zijn familie of gezin. Ze kunnen daardoor voor hun bewoners met jongdementie een forfaitaire korting van 25 euro per dag op de factuur geven.
2. Moeten minstens 0,5 VTE per 10 personen met jongdementie bijkomend personeel aanwerven dat beschikt over een getuigschrift referentiepersoon dementie.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het aantal voorziene woongelegenheden werd vastgelegd per provincie op 1 per 15.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 30 tot 64 jaar, zodat er een spreiding van het aanbod van dit bijzonder woonzorgaanbod verzekerd is. Het is belangrijk dat mensen met jongdementie zo dicht als mogelijk bij hun vertrouwde leefomgeving kunnen worden verzorgd en ondersteund.”

Lijst van de 23 woonzorgcentra die samen 200 planningsvergunningen ontvangen voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie:

Provincie Antwerpen

Naam woonzorgcentrum

Stad/Gemeente

Aantal woongelegenheden

 

Cadiz

Antwerpen

12

 

Den Olm

Bonheiden

12

 

Joostens

Zoersel

12

 

Hof van Egmont

Mechelen

8

 

De Bijster

Essen

8

 

Huis Perrekes

Geel (Oostelo)

5

 

 

Totaal

57

 

Provincie Limburg

Naam woonzorgcentrum

Stad/Gemeente

Aantal woongelegenheden

 

Sint-Franciscus

Tongeren

7

 

Mandana

Genk

8

 

Sint-Jan Berchmanstehuis

Hamont-Achel

7

 

Ocura

Gingelom

5

 

 

Totaal

27

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Naam woonzorgcentrum

Stad/Gemeente

Aantal woongelegenheden

 

Sint-Elisabeth

Eeklo

10

 

APB Provinciaal Zorgcentrum

Merelbeke

12

 

Sint-Jozef/ Wilgendries

Ninove (Aspelare)

5

 

Sint-Jozef/Castelmolen

Ninove (Meerbeke)

5

 

Sint-Jozef

Gent

5

 

O.L. Vrouw Ten Rozen

Aalst

8

 

 

Totaal

45

 

Provincie Vlaams Brabant en BHG

Naam woonzorgcentrum

Stad/Gemeente

Aantal woongelegenheden

 

Sint-Alexius

Tienen

8

 

De Wingerd

Leuven

12

 

Damiaan

Tremelo

7

 

Sint-Bernardus

Bertem

8

 

 

Totaal

35

 

 

Provincie West- Vlaanderen

Naam woonzorgcentrum

Stad/Gemeente

Aantal woongelegenheden

 

Regina Coeli

Brugge

12

 

De Korenbloem

Kortrijk

12

 

Groenhof

Menen

12

 

 

Totaal

36

De meest actuele en toegankelijke info en een overzicht van het aanbod is beschikbaar via www.jongdementie.info, samengesteld door o.a. het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid.