Sinds de hervormingen van Pleegzorg wordt zeer actief ingezet op pleegzorg als eerste keuze als kinderen niet meer thuis kunnen blijven. In 2017 verbleven in Vlaanderen 7.568 kinderen en jongeren in een pleeggezin. Dit is een stijging met meer dan 1.000 kinderen en jongeren die in een pleeggezin terecht kunnen en dit op 2 jaar tijd. Federaal minister van Werk, Kris Peeters werkt daarom maatregelen uit om pleegouders te ondersteunen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wijst op de sterke stijging en het succes van pleegzorg en heeft een plan om zorggarantie te voorzien voor de jongste kinderen.

“Pleegzorg is de te verkiezen gezinsvorm voor kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen opgroeien. Jaar na jaar zien we een groei”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Eind 2017 stond de teller op exact 5.181 pleeggezinnen (een stijging met 9% t.o.v. 2016). Ook het aantal gezinnen dat kiest voor pleegzorg zit duidelijk in de lift. We moeten de inspanningen om nog meer pleegzorg volhouden en nieuwe initiatieven ontwikkelen.”

De groei zet zich dus door in alle vormen van pleegzorg. Dit is een teken dat het beleid werkt, de Vlaming kiest gewoon ook veel meer voor pleegzorg dankzij onze aanhoudende campagnes. Recent werd beslist om pleegzorg mogelijk te maken tot 25 jaar, wat het bereik van pleegzorg in de toekomst enkel zal doen toenemen.

Maatregelen van Kris Peeters om pleegouders te steunen

 1. Pleegzorgverlof
  Vanaf 1 januari 2019 krijgen pleegzorgouders en adoptieouders recht op zes weken verlof per ouder, bij onthaal van een kind in hun gezin, ongeacht de leeftijd van het (minderjarige) kind. Vanaf 2019 komt daar om de twee jaar nog een week bij met een maximum van 5 bijkomende weken tegen 2027. Die bijkomende weken kunnen de pleeg- of adoptieouders onder elkaar verdelen.
 2. Geen lagere winstpremie
  Binnenkort worden pleegzorgverlof en adoptieverlof meegeteld voor de periode die in aanmerking komt voor de winstpremie. Via die premie kunnen ondernemingen werknemers op een fiscaal voordelige manier laten delen in de winst. Het opnemen van pleegzorgverlof, zorgt er niet langer voor dat ouders een lagere winstpremie krijgen. Deze maatregel werd afgelopen donderdag door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd.
 3. Dubbel adoptieverlof
  Nog vorige week keurde de Kamer een wetsontwerp van minister Kris Peeters goed dat voorziet in een forse uitbreiding van het aantal ouders die van een kind met een handicap zullen kunnen genieten van dubbel adoptieverlof en ouderschapsverlof tot 21 jaar. Dat komt omdat er voortaan rekening wordt gehouden met alle dimensies van de handicap.

Kris Peeters: “We bieden pleegouders de tijd en ruimte om hun engagement waar te maken. Pleegouders geven warmte en steun aan kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Hun inzet is van ontzettend groot belang voor het welzijn van veel kinderen.”

Zorggarantieplan voor de jongste kinderen
De Vlaamse Regering trekt voor 2019 nog eens 55 miljoen uit voor de verdere versterking en groei van de jeugdhulp. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Gezinnen, kinderen en jongeren die op de jeugdhulp in Vlaanderen een beroep doen, moeten zo vroeg mogelijk de ondersteuning en zorg krijgen die het best op hun situatie van toepassing is. Dit geldt ook voor pleegkinderen. De investeringen in de groei van pleegzorg worden bestendigd: het budget groeit jaarlijks met 7,4 miljoen euro aan. Momenteel wordt ook 3 miljoen euro extra uitgetrokken voor een zorggarantieplan voor de jongsten in alle regio’s.

Vlaams minister Jo Vandeurzen: “Dit komt er op neer dat alle diensten opgeroepen worden om ervoor te zorgen dat een kind van 0 tot 3 jaar zo snel als mogelijk op de juiste plaats komt, als het niet meer thuis kan verblijven. Pleegzorg is hierbij een belangrijke partner.”

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.