De vermaatschappelijking van zorg loopt als een rode draad door het huidige Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid. Het begrip verwijst naar de wens om kwetsbare personen een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen en deze zorg zoveel mogelijk in die samenleving zelf te laten verlopen. Een gloednieuwe tentoonstelling in de Begijnhofkerk van Sint-Truiden plaatst vermaatschappelijking in de schijnwerpers én in een historisch perspectief. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin neemt daartoe het initiatief.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De tentoonstelling en het onderzoek dat de aanleiding hiertoe gaf, toont aan dat het kijken naar zorg als een gedeelde verantwoordelijkheid en het streven naar samenwerking van alle tijden is. Het is echter interessant om zien hoe er – rekening houdend met de context en tijd – verschillende antwoorden worden geformuleerd op deze noden.”

Het onderzoek vertrekt van de vraag: “door wie, waar en hoe wordt zorg doorheen de tijden verstrekt”. Er wordt vooral gefocust op de rollen en verantwoordelijkheden van de vele actoren op het terrein. Naast een historisch overzicht, wordt ingegaan op vijf historische debatten: de openbare bijstand en private liefdadigheid, de strijd tegen het alcoholmisbruik, professionalisering van de ziekenzorg, armoedebestrijding vanuit het recht op ondersteuning, en mantelzorg.

In hun conclusies stellen de onderzoekers dat de debatten over verantwoordelijkheden in de zorgverlening, historisch gezien, een sterk mobiliserend effect hadden op de samenleving. Net als toen zijn ook vandaag de noden en uitdagingen voor welzijn en zorg groot en zullen alle maatschappelijke actoren mee moeten werken aan de oplossingen.

De tentoonstelling vindt plaats in de middeleeuwse Begijnhofkerk van Sint-Truiden van 24 april 2019 tot 30 juni 2019. Vanaf het najaar kunnen erfgoedorganisaties of zorg -en welzijnsvoorzieningen de tentoonstelling aanvragen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.