Met de zesde staatshervorming komt de uitbetaling van de kinderbijslag, in Vlaanderen spreekt men van het Groeipakket, in 2019 over van het federale naar het Vlaamse niveau. Het hiervoor in het leven geroepen Agentschap Uitbetaling Groeipakket zal door Leo Van Loo worden geleid. Dat heeft de Vlaamse Regering op de ministerraad van 14 december 2018 beslist.

Kind en Gezin wordt vanaf 2019 verantwoordelijk voor de regie van het Groeipakket en de integratie ervan in het gezinsbeleid. Dit betekent dat men instaat voor de transitie van de gezinsbijslagen naar Vlaanderen, in samenwerking met het huidige federale agentschap voor de kinderbijslag, FAMIFED. Het in oprichting zijnde Agentschap Uitbetaling Groeipakket bekwaamt zich in het beheer van het uitbetalingsstelsel van het Groeipakket in Vlaanderen, en de publieke uitbetalingsactor FONS (die deel uitmaakt van het Agentschap). Samen zullen zij met de 4 private uitbetalingsactoren de uitbetaling van het Groeipakket aan de gezinnen op zich nemen.

Van Loo zal als gedelegeerd bestuurder het Agentschap Uitbetaling Groeipakket aansturen, in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur van het Agentschap.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Als afdelingshoofd bij Kind en Gezin volgde Leo Van Loo als transitiemanager op de voet de overheveling en hervorming van kinderbijslag naar Groeipakket op. Zijn opgedane expertise zal hem bij zijn nieuwe functie helpen.”

Het nieuwe agentschap zal ongeveer 400 à 450 personeelsleden tellen, waarvan er ook een deel overkomt van FAMIFED. Leo Van Loo gaat er vanaf 1 januari 2019 aan de slag.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.