Op voorstel van Vlaams minister Jo Vandeurzen wijzigde de Vlaamse Regering de spelregels voor gezinnen die een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor hun kind met een beperking ontvangen. Voor bijkomende PAB’s wordt in 2019 ruim 12 miljoen euro uitgetrokken. Met de wijzigingen komen nu ook kinderen en jongeren die reeds langere tijd wachten, in aanmerking voor een persoonlijk assistentiebudget. De nieuwe spelregels maken bovendien de combinatie van een PAB en pleegzorg mogelijk.

Extra middelen en nieuwe regelgeving
De Vlaamse Regering trok de voorbije jaren aanzienlijk meer budget uit voor de toekenning van PAB’s voor minderjarigen. Deze budgetten vormen als het ware een rugzak met een budget op maat van de jongere met een zorgvraag. De voorbije jaren ging het telkens over een budget van om en bij de 7,5 miljoen euro, dat staat voor meer dan 200 extra PAB-toekenningen per jaar.
Door de oude spelregels konden gezinnen die tot op heden lang wachten op die ondersteuning of jongeren die in een multifunctioneel centrum (MFC) verblijven niet in aanmerking komen voor een toekenning van een PAB.
Hiermee komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de bezorgdheid van ouders om, behalve in zeer acute situaties, het systeem ook voor langer wachtende gezinnen toegankelijker te maken.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We trekken in 2019 niet alleen het budget verder op naar 12 miljoen euro, we wijzigen ook de regelgeving. Zo maken we ook voor gezinnen die al lang wachten op een PAB een toekenning mogelijk. Hiermee kunnen we preventief de draagkracht van gezinnen verhogen.”

Combinatie met pleegzorg mogelijk
Het persoonlijk assistentiebudget wordt zo toegankelijk voor 3 groepen: de meest acute situaties, de kinderen en jongeren die in een MFC verblijven met een vraag naar PAB en de kinderen en jongeren die langer dan 2 jaar wachten. De Vlaamse Regering besliste tevens dat de houder van een PAB nu ook kan verblijven bij een pleeggezin.
“Voor volwassenen was door de persoonsvolgende financiering de combinatie met een pleegzorgsituatie al mogelijk. Door deze wijziging lossen we dit nu ook op voor kinderen en jongeren. Dit is logisch, omdat we in Vlaanderen versterkt blijven inzetten op pleegzorg als de eerste te verkiezen opvangvorm voor alle kinderen en jongeren,” aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen