Vlaamse ministers Philippe Muyters en Jo Vandeurzen geven de Belgian Homeless Cup een duw in de rug

08-06-2010

De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen steunen de Belgian Homeless Cup (BHC). Ze geloven in dit sociaal-sportief voetbalproject, een initiatief van Open Stadion vzw en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, dat dak- en thuislozen opnieuw integreert in onze samenleving.

Het voetbal fungeert in dit project als motivator, structuurschepper en middel tot integratie. In de BHC engageren de deelnemende dak- en thuislozen zich immers tot een re-integratietraject. Na de rekrutering door welzijnsorganisaties (straathoekwerk, CAW’s, OCMW’s), nemen ze deel aan wekelijkse voetbaltrainingen en aan tornooien tegen andere steden (sportfase), om vervolgens nazorg te krijgen (huisvesting, gezondheid, relationele stabiliteit, werk, …). Lokaal komt er zo een uniek platform van sportieve en hulpverleningsorganisaties, zoals sportdienst, CAW, OCMW, straathoekwerk, de lokale profclub,…, dat dicht bij de thuisloze staat. De stadsploeg speelt in profclubtenue. De ploeg die de  BHC op 15 juni 2010 wint, mag de nationale kleuren verdedigen op de Homeless World Cup in september 2010 in Rio de Janeiro, Brazilië.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters wil met zijn 80.000 € steun aan de BHC de actieve sportbeoefening door de dak- en thuislozen als kansengroep bevorderen. Hij wil bovendien een degelijke operationale werking, een verdere uitbouw en verduurzaming van de BHC als verbindend platform (in termen van visie, bereik, aantal deelnemende steden, resultaatmeting, onderzoek, lokale verankering met sportdiensten en profclubs, verbreding  naar nieuwe partners, …) verzekeren.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil met 40.000 € steun aan de BHC de correcte, genuanceerde beeldvorming over thuisloosheid in de hand werken én de versterking van de welzijnsdimensie van de BHC waarborgen. Dit slaat niet alleen op de toeleiding van de deelnemers naar hulp- of arbeidstrajecten, maar evenzeer op de sterkte van de geboden omkadering aan de deelnemers van dit traject.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.