Initiatiefnemers van een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf die in het bezit zijn van een voorafgaande vergunning en daardoor toelating hebben om bijkomende woongelegenheden te bouwen, krijgen van de Vlaamse Regering groen licht. Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd beslist dat deze vergunningen kunnen worden gerealiseerd in de periode 2020-2025. Dat kan in de vorm van een nieuwbouw, maar ook andere bestaande woonzorgvormen zoals dagverzorgingscentra. Tegen 1 februari 2019 dienen vergunningshouders hun plannen bekend te maken.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met deze beslissing komt er een einde aan de onzekerheid over de nog in omloop zijnde voorafgaande vergunningen en kan proactief ingespeeld worden op de toenemende vraag naar woongelegenheden of andere zorgvormen in functie van lokale noden.”

139 miljoen euro
In de periode 2015-2019 heeft de Vlaamse Regering de toestemming gegeven voor financiering van de omzetting van ruim 9.800 voorafgaande vergunningen in bijkomende erkende capaciteit. Nu biedt ze de bezitters van de nog 8.000 resterende voorafgaande vergunningen de mogelijkheid om hun plannen op punt te stellen en deze alsnog te realiseren in de periode 2020-2025. Om een wildgroei en onevenwicht te voorkomen wordt gekeken of een voorafgaande vergunning in de programmatie past.

Voor deze bijkomende uitbreidingsoperatie zet de Vlaamse Regering in haar meerjarenraming een bedrag klaar van 139 miljoen euro.

Vlaamse sociale bescherming
Ondertussen loopt in het kader van de Vlaamse sociale bescherming ook een wetenschappelijk onderzoek dat de overheid in staat moet stellen om de toekomstige zorgnood in Vlaanderen fijnmaziger vast te stellen en continu te monitoren. Hierop kan een geactualiseerde en wetenschappelijk onderbouwde programmatie voor de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf worden ontwikkeld. De huidige programmatienormen zijn sterk verouderd. Met het 'behoeftenmonitoringmodel', dat binnen het kader van de Vlaamse sociale bescherming zal vallen, kan rekening worden gehouden met de demografische evoluties, maar ook met de zorgzwaarte en andere sociale en maatschappelijke factoren. De overheid zal aan de hand van dat model simulaties kunnen uitvoeren. In afwachting daarvan wordt verdergegaan op de enige beschikbare en wetenschappelijk betrouwbare cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE).

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.