De Vlaamse Regering maakte in 2018 een totaalbudget van 20,4 miljoen euro vrij voor voldoende, betaalbare opvangplaatsen. Een bedrag van 2,6 miljoen wordt nu toegekend en maakt het mogelijk om kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen om ook voor hen kinderopvang mogelijk te maken. De flexibele opvang wordt ook uitgebreid om voor gezinnen de combinatie werk-gezin eenvoudiger te maken.

Kinderopvang nog toegankelijker voor kwetsbare gezinnen
Sinds het nieuwe decreet op de kinderopvang van baby’s en peuters in 2014 wordt in de sector met een trappensysteem gewerkt. Trap 3 is hierbij de trap waar het meest ingezet wordt op de sociale functie van de kinderopvang. Ouders betalen in deze schijf volgens hun inkomen voor de opvang van hun kinderen, de kinderdagverblijven ontvangen daarenboven een plussubsidie. Om deze plussubsidie te verkrijgen, dienen zij echter voorrang te geven aan kwetsbare gezinnen: 30% van de kinderen in de opvangvoorziening moet uit een kwetsbaar gezin komen. Daarnaast biedt de opvang ook een specifieke dienstverlening aan kwetsbare gezinnen aan: een proactief opnamebeleid met aandacht voor occasionele en dringende opvang en een werking afgestemd op kwetsbare gezinnen. Een deel van de recentste investering van 2,6 miljoen euro in de kinderopvang zorgt voor 422 extra trap 3-plaatsen.

Flexibele kinderopvang
Er komen met deze nieuwe investering ook 792 kinderopvangmodules voor ruimere openingsuren en 100 dringende opvangplaatsen bij. De geselecteerde kinderdagverblijven krijgen extra middelen voor opvang op ruimere openingsmomenten om deze ook buiten de reguliere openingsuren te organiseren. Hierdoor spelen kinderopvanginitiatieven flexibeler in op de work/life-balans van ouders.

Ouders met jonge kinderen die onregelmatige uren kloppen, alleenstaande moeders met een plotse kans tot opleiding, zelfstandigen met wisselende werkschema’s,… niet voor iedereen is het altijd makkelijk om de gepaste opvang voor kinderen te vinden op momenten dat de nood het hoogst is. Daarom worden extra dringende opvangplaatsen voorzien, om op dringende opvangvragen in te kunnen spelen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Deze beslissing komt aan het einde van een legislatuur waarin we meer dan 82 miljoen euro geïnvesteerd hebben in toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. Sinds de start van het decreet op 1 april 2014 kwamen er netto ruim 2.800 plaatsen bij. In totaal zijn er in Vlaanderen op dit moment meer dan 95.000 kinderopvangplaatsen. 3 op de 4 plaatsen zijn toegankelijk aan inkomenstarief.”

>> De exacte verdeling van de plaatsen per kinderopvanginitiatief vindt u hier