Morgen 2 april is het de Werelddag Autisme. De uitvoering van het Vlaams Actieplan Autisme komt op kruissnelheid. In 2017 maakte het actieplan de weg vrij voor een samenleving waarin mensen met autisme steeds meer ingesloten worden. Sinds de start van het actieplan werd meer dan 3 miljoen euro vrijgemaakt om mensen met autisme op gepaste wijze te begeleiden.

Vlaams Actieplan Autisme
In een rapport van de Taskforce Autisme werden de participatieproblemen van personen met autisme in kaart gebracht. Dit leverde het ‘Strategisch Plan: verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren’ op. Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme kunnen allerlei hindernissen ondervinden bij het participeren aan onze samenleving.

“Daarom maakten we in 2017 werk van de lancering van het Vlaams Actieplan Autisme”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “In een warme samenleving moeten mensen met autisme kunnen meedraaien en participeren aan het leven van elke dag.”

Meerdere concrete acties vloeien uit het actieplan voort en maken dag na dag het verschil. Voorbeelden daarvan zijn de versterking van de Chathulp Autisme, de Academische Werkplaats Autisme en de inleefsessies van de VVA.

Versterking centra voor ontwikkelingsstoornissen
Sinds 2018 worden de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS) betoelaagd met een extra investering van 900.000 euro. Deze centra richten zich voornamelijk op jonge kinderen voor de diagnostiek van een handicap en ontwikkelingsproblemen. Met het extra budget hebben zij hun capaciteit kunnen verhogen en kunnen nog meer diagnostische trajecten starten.

Academische Werkplaats Autisme
Een academische werkplaats is een concrete samenwerking tussen wetenschap (‘academisch’) en praktijk (‘werkplaats’). Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme ervaren allerlei drempels bij het participeren in de maatschappij. Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners zetten elke dag hun expertise in om personen met autisme te helpen. Vaak zoeken organisaties op eigen kracht naar oplossingen. Het is echter onduidelijk welke oplossingen werken en hoe en waarom ze werken. De Academische Werkplaats Autisme (AWA) ‘Vernieuwen door Verbinden’ wil samen met praktijkorganisaties deze goede praktijken evalueren en breder ter beschikking stellen. De oplossingen kunnen immers ook waardevol zijn voor andere mensen met autisme.

Vlaams minister Jo Vandeurzen: “We hebben 390.000 euro geïnvesteerd in praktijkgericht onderzoek voor de periode van midden 2018 tot en met midden 2021. Met de academische werkplaats autisme willen we de praktijk, onderzoek en beleid dichter bij elkaar brengen. Dit doen we door het verzamelen, evalueren en verspreiden van interventies voor personen met autisme en hun direct betrokkenen om de participatiekansen te verhogen. De oproep aan praktijkorganisaties om goede praktijken wetenschappelijk te laten evalueren, leverde 42 aangenomen projecten op. Momenteel loopt de beoordeling.“

https://www.departementwvg.be/nieuws/academische-werkplaats-autisme-oplossingen-voor-een-autismevriendelijk-vlaanderen

Inleefsessies autisme
Inclusie mag geen hol begrip zijn. Om Vlaanderen te sensibiliseren over autisme, worden in Vlaanderen inleefsessies georganiseerd. Via inleefmethodieken en het verhaal van een ervaringsdeskundige worden deelnemers ondergedompeld in het ‘autistisch denken en voelen’. Elke inleefsessie wordt gegeven door een duo: een persoon met autisme en een persoon zonder autisme die persoonlijk betrokken is bij autisme (als ouder, partner, leeftijdgenoot in de klas…). De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) organiseert de sessies. Als er bijvoorbeeld in een school, in het kader van het m-decreet, een leerling met autisme les volgt, kan een inleefsessie een eerste stap zijn om zelf meer autismevriendelijk aan de slag te gaan.

In 2018 ontving VVA een subsidie van €52.000 om een extra medewerker aan te werven om de inleefsessies uit te bouwen.
Deze bijkomende ondersteuning heeft duidelijk effect gehad met een sterke stijging van het aantal inleefsessies: van 67 sessies in 2017, ging het naar 88 in 2018. Deze ondersteuning wordt verder gezet in 2019.
>> https://mezelfzijn.be/agenda/activiteiten/inleefsessie-autisme/

Chathulp Autisme
De thuisbegeleidingsdiensten autisme, verenigd in de Liga Autisme Vlaanderen, zijn sinds 28 januari 2019 te bereiken via chat. De Autisme Chat is ontstaan vanuit de groeiende nood aan interactieve onlinehulpverlening voor personen met autisme. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaf gehoor aan de wensen van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme en liet de Autisme Chat starten.

De Autisme Chat is te bereiken via de website van Liga Autisme Vlaanderen. De chat is anoniem, gratis en wordt 20 uur per week bemand door professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme. >> https://autismechat.sittool.net/

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.