Op de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg die afgelopen week plaatsvond, klonk luid de oproep voor een versterking van de nulde en eerste lijn. Ook wachtlijsten en wachttijden kwamen aan bod. Vlaanderen kiest ervoor om de ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, waarvoor het bevoegd is, verder te versterken. Innovatie is daarbij aan de orde van de dag. Doof blijven voor de huidige en nakende uitdagingen is geen optie, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vlaanderen investeert 4,5 miljoen in onder meer de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De vraag vanuit de samenleving naar oplossingen voor de uitdagingen in de geestelijke gezondheid wordt steeds urgenter. Vlaanderen geeft daar gehoor aan. De krijtlijnen die tijdens de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg aan bod kwamen, zijn terug te vinden in het geestelijk gezondheidsdecreet dat nog deze legislatuur door het Vlaams Parlement bekrachtigd wordt. Een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid ligt klaar, met onder meer de ondersteuning van de informele zelfzorg en de inbedding van ervaringsdeskundigheid. Recent trokken we middelen uit voor de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren in het kader van ‘één gezin, één plan’. Dat sluit naadloos aan bij het kader dat op de Staten-Generaal werd geschetst. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in outreachende geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven zodat de geestelijke gezondheidszorg ook hier ingebed wordt. Tegelijk zullen uitbreidingen, bv. in de ambulante gespecialiseerde GGZ, noodzakelijk zijn. Ook hier zullen we nog een aantal stappen zetten.”

Versterking online hulpverlening vanuit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg
De Vlaamse Regering verdubbelt het budget voor onlinehulpverlening van 300.000 naar 600.000 euro. Hiermee kan het succesvolle online hulpverleningsaanbod, nl. alcoholhulp.be, depressiehulp.be, drughulp.be, cannabishulp.be en gokhulp.be, worden gecontinueerd. Alcoholhulp.be telde van januari tot juni 2018 meer dan 500.000 bezoekers, waarvan bijna 10.000 mensen de zelftest deden. 800 mensen startten de zelfhulpmodule en 430 kozen voor online begeleiding. 54 mensen kozen voor blendend care waarbij online-hulpverlening gecombineerd wordt met face-to-face-contacten. De centra voor geestelijke gezondheid (CGG), die het online-aanbod beheren, zullen voortaan ook het blended care-aanbod op zich nemen. De CGG zullen daarnaast een algemene website uitbouwen met chatfunctie, zodat er online chathulp voorzien kan worden op de tweede lijn (op doorverwijzing van andere chatlijnen op de eerste lijn, zoals AWEL en CAW-chat. Tot slot kan een deel van het budget geïnvesteerd worden in de conceptuele ontwikkeling van nieuwe sites, zoals een online hulpverleningsaanbod voor depressie voor jongeren en online tools ter overbrugging van de CGG-wachttijd.

Cultuursensitieve zorg vanuit de CGG
Ondanks de uitputting van de éénmalige projectmiddelen die in 2015 voorzien werden om de problemen m.b.t. asielcrisis op te vangen, heeft Vlaanderen 375.000 euro structurele middelen voorzien om dit CGG-aanbod naar de toekomst toe te garanderen. Hoewel de vluchtelingencrisis momenteel getemperd is, geven de CGG te kennen dat er bij deze doelgroep nog een grote vraag is naar psychologische begeleiding en therapie. Het gaat om een erg kwetsbare doelgroep, zoals gevluchte gezinnen met kinderen.

Anciënniteitsverhoging CGG en herverdeling op basis van de blinde vlekken
Een aantal CGG kampten met de gevolgen van veelvuldige en hoge anciënniteit. Bij de begrotingsopmaak 2019 werd daarom 1.060.000 euro toegekend aan de CGG-sector. Hiervan werd 400.000 euro geïnvesteerd in de regio’s waar de Centra Geestelijke Gezondheidszorg historisch ondergefinancierd zijn. Zo zullen onder meer de CGG van de Kempense en Mechelse regio versterkt worden zodat hun basiswerking uitgebreid kan worden.

Uitbreiding ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren
De Centra Ambulante Revalidatie (CAR) bieden gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan aan kinderen en jongeren. In het kader van VIA 5, het laatste Vlaams Interprofessioneel Akkoord van juni 2018, is 1.700.000 euro uitgetrokken om de CAR-werking verder uit te breiden. De uitbreidingen zullen vooral in Vlaams-Brabant en Antwerpen gebeuren omdat deze regio’s historisch een te beperkt CAR-aanbod hadden.
Daarnaast wordt er 400.000 euro uitgetrokken om een ambulant samenwerkingsmodel tussen CGG en CAR uit te testen. Doelstelling is dat de CGG en CAR samen directe zorg aanbieden voor kinderen en jongeren met een complexe, meervoudige problematiek en (vermoeden van) comorbiditeit die anders tussen de CGG en CAR-werkingen in dreigen te vallen.

Uitbreiding ambulante verslavingszorg
Ook in het kader van VIA 5 werd 600.000 euro uitgetrokken voor een versterking van het ambulante aanbod voor mensen met een drugsverslaving. Meer specifiek zal hiermee de capaciteit van het MSOC van Vlaams Brabant uitgebreid worden en worden drie blinde vlekken in de ambulante verslavingszorg weggewerkt, nl. de westhoek, de regio Zottegem-Ninove en de regio Boom.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.