Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt ook voor Vlaanderen in 2019. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil die kansen resoluut grijpen met als doel een betere kwaliteit van leven voor alle Vlamingen. Voor de gezinnen, voor personen met een handicap, voor onze ouderen,… worden maatregelen genomen om hun welzijn nog te verbeteren. Wat verandert er in 2019?

Start van het Groeipakket
Het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, geeft jonge gezinnen een duwtje in de rug en bezorgt hen een vliegende start. Meer nog dan de huidige kinderbijslag duwt het Groeipakket de kinderarmoede naar beneden en is het een solidair systeem dat het beschikbare budget rechtvaardiger over de bevolking verdeelt met meer sociale toeslagen. Ieder kind ontvangt een startpremie van 1.100 euro en een maandelijks bedrag van 160 euro. Voor wie ondersteuning nodig heeft, voorziet het Groeipakket de zorgtoeslagen en de sociale toeslag. Omdat de ontwikkelingskansen van kinderen toenemen door de deelname aan kinderopvang en onderwijs, zitten er in het Groeipakket toeslagen die de participatie hieraan stimuleren. Ook de gezinnen die nog onder het oude systeem vallen zullen toch van een sociale toeslag kunnen genieten, ongeacht hun sociaal statuut. De bedragen zoals zij die nu kennen, blijven voor hen behouden. Wie geboren wordt op of na 1 januari 2019 krijgt een Groeipakket, in februari gebeuren de eerste uitbetalingen.

Sterker preventiebeleid in woonzorgcentra dankzij procesbegeleiders
Voorkomen is beter dan genezen. De woonzorgcentra kunnen daarom vanaf 2019 beroep doen op procesbegeleiders om hen te helpen een preventief beleid uit te rollen voor hun bewoners. Vier gezondheidsthema’s staan in de spotlights: ondervoeding tegengaan, een goede mondgezondheid, een gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van valincidenten. Elk woonzorgcentrum in Vlaanderen kan een procesbegeleider aanvragen. Een deelnemend woonzorgcentrum krijgt 65 uur procesbegeleiding, en dit voor minimum 2 jaar. Hiervoor maakte Vlaanderen bijna 3,8 miljoen euro vrij. In totaal kunnen meer dan 600 woonzorgcentra al beroep doen op een procesbegeleider, mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Reeds 185 voorzieningen hebben al laten weten een procesbegeleider te willen inschakelen.

Hulpmiddelen voor mensen met een mobiliteitsbeperking
Nog slechts één aanvraag en één dossier voor rolstoelen, de leeftijdsgrens van 65 jaar wordt geschrapt en er wordt meer hergebruik mogelijk, dat zijn drie belangrijke accenten die Vlaanderen zal leggen in een vernieuwd hulpmiddelenbeleid vanaf 2019. De financiering van deze hulpmiddelen zal vanaf 1 januari 2019 een nieuw onderdeel zijn van de Vlaamse sociale bescherming.

De leeftijdsgrens bij het toekennen van mobiliteitshulpmiddelen wordt weggewerkt. In het nieuwe systeem kunnen alle personen met een mobiliteitsbeperking, ongeacht de leeftijd, een beroep doen op de tegemoetkomingen. Dit betekent dat, in tegenstelling tot het huidige systeem, iedereen met een ernstige beperking, ook na 65 jaar voortaan recht zal hebben op

  • Aanvullende tegemoetkomingen voor de elektronische rolstoel en aanpassingen of maatwerk
  • Onderhoud en herstelling voor de elektronische rolstoel
  • De mogelijkheid om een tweede rolstoel te krijgen voor wie een elektronische rolstoel heeft

Bovendien wordt het hergebruik van de mobiliteitshulpmiddelen bevorderd. De bruikbare hulpmiddelen zullen gerecupereerd worden en via een voordeliger huursysteem ter beschikking gesteld worden aan de thuiszorg, in het bijzonder voor personen die niet erkend zijn als persoon met een handicap. Door de integratie van alle mobiliteitshulpmiddelen in de Vlaamse sociale bescherming wordt de zorgkas het ‘uniek loket’ voor de gebruiker van mobiliteitshulpmiddelen. Hierdoor verdwijnen de lange aanvraagprocedures. Het dubbele circuit via RIZIV en VAPH wordt vervangen door één aanvraagdossier bij de zorgkas waardoor het mobiliteitshulpmiddel sneller toegekend kan worden.

Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen breidt uit
Vanaf 1 januari 2019 wordt mucoviscidose aan het screeningsprogramma naar aangeboren aandoeningen toegevoegd. Dankzij dit bevolkingsonderzoek kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op een aantal aangeboren aandoeningen. Het gaat daarbij om ziekten waarmee kinderen geboren kunnen worden, maar die meestal pas later tot uiting komen. Tot op heden wordt er gecontroleerd op 11 aandoeningen, daar komt vanaf 2019 dus muco bij. Een vroegtijdige opsporing maakt een tijdige behandeling mogelijk. De screening gebeurt door middel van een bloedprikje in het handje van de pasgeborene tussen de 72 en 96u na de geboorte. In de loop van januari wordt er ook een campagne ingezet om ouders op de hoogte te brengen van het belang van deze screening.

Extra financiering voor betere zorg aan zwaar zorgbehoevende bewoners van WZC
De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt onder meer door de vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis (kunnen) verzorgd worden en ze later naar een woonzorgcentrum verhuizen. Dat wil zeggen dat de bewoners intensievere vormen van zorg nodig hebben. Vlaanderen maakt daarom voor het vierde jaar op rij geld vrij voor bijkomend personeel in woonzorgcentra om de stijgende zorgzwaarte te ondervangen. In totaal kunnen voor 2019 een 3.000-tal woongelegenheden bijkomend erkend worden als RVT-woongelegenheden. Vergeleken met een klassieke woongelegenheid ontvangt een woonzorgcentrum (WZC) voor een rust- en verzorgingswoongelegenheid (RVT) een hogere financiering voor de zorg en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende bewoners. Een woonzorgcentrum komt daarvoor in aanmerking op voorwaarde dat het meer zorgpersoneel inzet. Naast meer woongelegenheden – deze legislatuur kwamen er meer dan 9.800 bij – investeert de Vlaamse Regering dus ook in een betere financiering van de zorg en ondersteuning van de bewoners. Daarnaast worden er ondersteunende initiatieven genomen om de werkbaarheid van het zorgpersoneel te bevorderen.

Flexibele kinderopvang
Ouders met jonge kinderen die onregelmatige uren kloppen, alleenstaande moeders met een plotse kans tot opleiding, zelfstandigen met wisselende werkschema’s,… niet voor iedereen is het altijd makkelijk om de gepaste opvang voor kinderen te vinden op momenten dat de nood het hoogst is. Dankzij de flexibele kinderopvang kunnen kinderdagverblijven inspelen op de work/life-balans van mama’s en papa’s. De aangepaste subsidieregeling maakt een uitbreiding van het aanbod mogelijk in de loop van 2019 met:

  • Meer mogelijkheden voor dringende kinderopvang;
  • Ruimere openingsmomenten (’s morgens voor de normale openingsuren, ’s avonds na de openingsuren, op een weekenddag, op een feestdag);
  • Een dispatchsysteem, dat gezinnen wegwijs maakt en hulp biedt bij het zoeken naar een flexibele opvangplaats. Deze rol komt het lokaal loket kinderopvang toe.

Personen met jongdementie
Naar schatting 1.800 mensen in Vlaanderen hebben een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). De ondersteunende zorg voor hen is in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Om deze gezinnen verder vooruit te helpen maakt de Vlaamse Regering extra geld vrij om hun verblijf in het woonzorgcentrum te ondersteunen. De financiële toegankelijkheid van het woonzorgcentrum voor deze specifieke doelgroep moet worden gevrijwaard. Een opname in een gespecialiseerd woonzorgcentrum met een betaalbaar perspectief kan vermijden dat het gezin verarmt door de ziekte en de noodzakelijke zorgverlening. De oplossing die nu wordt voorzien, omvat twee luiken:

  • Bijkomend personeel en werkingsmiddelen voor kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie én zijn familie of gezin;
  • Een forfaitaire financiële korting per dag op de factuur van het woonzorgcentrum.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.