Studenten die door ziekte geen of geen volledig studieprogramma kunnen volgen behouden in de toekomst hun kinderbijslag. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen en Hilde Crevits beslist. Het gaat om een belangrijke sociale maatregel.

Een student ouder dan 18 jaar die door ziekte in het hoger onderwijs geen 27 studiepunten kan opnemen of in het secundair onderwijs geen of onvoldoende lesuren kan volgen komt vandaag niet in aanmerking voor kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in. Die jongeren zullen dan wel kinderbijslag krijgen.

Waar er in het verleden enkel een beperkte oplossing bestond voor meerderjarige kinderen in het secundair onderwijs, wordt nu een algemene oplossing voorzien voor alle meerderjarige Vlaamse scholieren en studenten. Met deze maatregel komen de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen en Hilde Crevits tegemoet aan vragen van Kom op Tegen Kanker, de hogescholen en de universiteiten.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Jongeren die wegens medische redenen gedwongen zijn om aan een lager studieritme te studeren, worden nu tweemaal getroffen: een eerste keer door hun ziekte, een tweede keer doordat ze hun recht op kinderbijslag verliezen. Om dit te vermijden wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten afgeschaft. Zo zorgen we ervoor dat deze studenten toch een gezinsbijslag kunnen behouden.”

“De nieuwe regeling is rechtvaardiger”, beklemtoont ook Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Al in de conceptnota van het groeipakket, waarvan de nieuwe Vlaamse gezinsbijslagen een onderdeel zijn, werd een uitzondering voorzien als de student of scholier zich door ziekte niet kan inschrijven of geen volledig lessenpakket kan volgen. Met dit besluit vrijwaren we alle kansen voor de verdere ontplooiing van deze kwetsbare groep jongeren..”

Deze hervorming is onderdeel van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de spelregels worden vastgelegd die bepalen dat kinderen in Vlaanderen recht hebben op gezinsbijslagen nadat ze 18 jaar zijn geworden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.