Het aanbod van een groep ziekenhuizen beter laten aansluiten op de behoeften van de bevolking in een welbepaald zorggebied, dat is de doelstelling van de Zorgstrategische Planning. Ze beoogt kwaliteitswinst door een concentratie van expertise voor gespecialiseerde ziekenhuiszorg en garandeert de persoon met een zorgnood een toegankelijk basis-specialistisch aanbod over heel Vlaanderen.

Waar voorheen ziekenhuizen individueel een zorgstrategisch plan uitwerkten voor het eigen ziekenhuis en men daarvoor vertrok vanuit de eigen sterktes en het verder versterken van de eigen positie, moet de nieuwe zorgstrategische planning een antwoord bieden op de zorgnood in een hele regio. Het noopt tot samenwerking en taakafspraken tussen ziekenhuizen en ook afstemming met zorgpartners van eerstelijn, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. De nieuwe zorgstrategische planning kwam tot stand na intensief overleg met verschillende actoren in de ziekenhuissector.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met onze zorgstrategische planning is het zeker de bedoeling dat patiënten in hun regio toegang blijven hebben tot basiszorg. Denk bijvoorbeeld aan courante ingrepen en behandelingen, zoals veelvoorkomende kankers, materniteit, basisberoertezorg. Dit wil niet altijd zeggen dat elk ziekenhuis alles zal aanbieden, maar wel dat je in de eigen regio terecht kan voor deze zorg. Voor bepaalde aandoeningen en behandelingen is het echter bewezen dat de kwaliteit toeneemt als we deze bij elkaar brengen in een aantal centra. Bijvoorbeeld bij zeldzame ziekten, transplantaties en gespecialiseerde behandelingen bij beroerte. Hierdoor zal de expertise verder toenemen wat in het voordeel is van de patiënt én ervoor zorgt dat we de financiële middelen in de gezondheidszorg efficiënter gebruiken.”

Planning op drie niveaus
Het Besluit van de Vlaamse Regering over de zorgstrategische planning spitst zich toe op drie luiken. Vooreerst is er het regionaal zorgstrategisch plan. Dit is een plan voor het toekomstige zorgaanbod van de ziekenhuizen dat gebaseerd is op de zorgbehoefte van de inwoners in een regio, met respect voor de keuzevrijheid van de patiënt.

Daarnaast zijn er de thematische zorgstrategische plannen. Deze overstijgen de regio’s en clusteren expertise over één bepaald thema, zoals beroertezorg, in grotere regio’s. Deze zorgstrategische plannen kunnen - na goedkeuring - mee dienen in de beoordeling van plannings- en erkenningsaanvragen van de ziekenhuizen.

Op basis van regionale en thematische zorgstrategische plannen kan elk ziekenhuis een individueel zorgstrategisch plan opstellen. Dit is als het ware een samenvatting van deze plannen met items die betrekking hebben op het individuele ziekenhuis. Het individueel zorgstrategisch plan zal o.a. gebruikt worden voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor bouwwerken bij het Vlaams Infrastructuurfonds VIPA.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het spreekt voor zich dat moderne ziekenhuisinfrastructuur belangrijk is voor de patiënt. Met het individueel zorgstrategisch plan willen we er voor zorgen dat we verantwoord investeren in infrastructuur die nodig is op basis van de zorgnood.”

>> Het BVR betreffende de zorgstrategische planning zal nu voor advies voorgelegd worden aan de SAR, de SERV, het Rekenhof en de Raad van State.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.