Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Jo Vandeurzen
Nieuwsbrief april
Zorg aan huis tijdens avond en weekend wordt fors uitgebreid
De gezinszorg moet zich meer dan ooit richten op de vraag van de persoon met een zorgnood. Het aantal uren gezinszorg op onregelmatige uren zoals tijdens de avond, nacht, het weekend en feestdagen wordt met 25% opgetrokken. Het totaal aan extra middelen bedraagt 4,3 miljoen euro.
Jo Vandeurzen: “De geboden zorg en ondersteuning door de gezinszorg is een onmisbare schakel in de ondersteuning van personen en gezinnen met een zorg- of ondersteuningsvraag. Die moet zoveel als mogelijk op maat kunnen gebeuren, dus als dat nodig is ook tijdens het weekend, ‘s avonds en ‘s nachts. Ook draagkracht en mogelijkheden van mantelzorgers kunnen hierin bepalend zijn. We mogen er niet zomaar van uitgaan dat avond- en weekendzorg sowieso geboden moet worden door mantelzorgers die voor een naaste zorgen.”
<Klik hier voor meer info>
1 Gezin 1 Plan start overal in Vlaanderen op
In maart werden van Kortrijk tot Genk de regionale samenwerkingsverbanden ‘1 Gezin 1 Plan’ bezocht en op gang getrapt. Wat is dat, ‘1 Gezin 1 Plan’?
Partners uit welzijn, geestelijke gezondheid en onderwijs kregen in 15 regio’s in Vlaanderen groen licht om meer in te zetten op snellere en meer afgestemde hulp op maat van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Elke regio krijgt 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid om minimaal 200 extra gezinnen te begeleiden.
“Om de jeugdhulp te versterken, kiezen we in Vlaanderen voor een zo vroeg mogelijke aanpak en ondersteuning van onze gezinnen. Op die manier betrekken we gezinnen en hun omgeving actief bij de hulp en creëren we voor ieder gezin één uniek plan.”
Stijging dagprijzen woonzorgcentra onder controle
De Vlaamse overheid volgt een viersporenstrategie om de dagprijzen van de woonzorgcentra te handhaven. Het systeem slaat aan en remt hun verdere stijging af. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de dagprijzen in alle Vlaamse woonzorgcentra.
Jo Vandeurzen: “De resultaten van het gevoerde beleid worden duurzaam zichtbaar. In de periode 2015-2019 werd hiervoor 101 miljoen euro ingezet. Op deze weg dienen we nu verder te gaan voor een kwalitatieve én betaalbare ouderenzorg.”
<Klik hier voor meer info>
Minister Jo Vandeurzen stelt ziekenhuis van de toekomst voor
De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat Vlaanderen bevoegd werd voor de niet-organieke ziekenhuisnormen en alle subsidies voor de ziekenhuisinfrastructuur. Dat vergde een grondige denkoefening over hoe (anders) het ziekenhuis er in de toekomst moet uitzien. Heel wat demografische en maatschappelijke ontwikkelingen doen de zorg veranderen. Denk maar aan de vergrijzing, de toenemende nood aan chronische zorg, innovaties, de wens zo lang en zo veel mogelijk thuis verzorgd te worden. Vereisten voor kwaliteit van zorg en efficiëntie sporen ziekenhuizen aan samen te werken. Dan moet ook het ziekenhuisconcept wijzigen.
Op een persconferentie bij Health House ontvouwde Jo de bouwplannen voor het ziekenhuis van de toekomst: “Met het Groenboek en de visualisatie van Health House nodigen we de sector uit om te innoveren. De bouwstenen voor het nieuwe investeringsbeleid voor ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen liggen klaar en we geven een aantal richtinggevende aanzetten voor een herziening van erkenningsnormen.”
Jo Vandeurzen vraagt meer aandacht voor ons brein tijdens Week van de Zorg
De kans op dementie verlagen kan, maar de Vlaming weet dat niet. Jo trapte daarom de Week van de Zorg in gang, samen met vzw OKRA-SPORT+ in woonzorgcentrum Annuntiaten te Heverlee. Beweging is een van de manieren om ook het brein langer fit te houden. Uit een representatieve steekproef in opdracht van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen blijkt dat twee op drie Vlamingen (65,2%) niet weet dat de kans op dementie verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.
“Als we onze hersenen fit willen houden moeten we meer aandacht hebben voor onze leefstijl en moet er meer aandacht gaan naar wetenschappelijk onderzoek over hoe onze hersenen functioneren.”
Aanpak tienerpooiers absolute prioriteit voor justitie en hulpverlening
Politie en gerecht geven prioriteit aan opsporing en bestrijding van tienerpooiers. Bijna altijd gaat het over een combinatie van mensenhandel met uitbuiting van prostitutie, en misbruik van minderjarigen of andere personen in een kwetsbare toestand.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De problematiek van tienerpooiers, de enorme schade die zij toebrengen aan slachtoffers die reeds zeer kwetsbaar zijn en de mentaliteit die heerst in het milieu van de tienerpooiers is bijzonder aanstootgevend en onaanvaardbaar. Er bestaat geen ‘one size fits all’-oplossing. Daarom stemmen we ons hulpaanbod nauwgezet af op individuele slachtoffers.”
Koen Geens, minister van Justitie: “Seksuele uitbuiting van minderjarigen is absoluut verwerpelijk. Slachtoffers worden fundamenteel ontwricht en geschaad in hun mens-zijn. Vanuit Justitie zijn we ons bewust van de problematiek. Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die we keihard aanpakken.”
Vlaanderen versterkt ambulante geestelijke gezondheidszorg
Op de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg klonk luid de oproep voor een versterking van de nulde en eerste lijn van de hulpverlening. Ook wachtlijsten en wachttijden kwamen aan bod. Vlaanderen kiest ervoor om de ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, waarvoor het bevoegd is, verder te versterken. Innovatie is daarbij aan de orde van de dag. “Doof blijven voor de huidige en nakende uitdagingen is geen optie”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vlaanderen investeert 4,5 miljoen in onder meer de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.
“De vraag vanuit de samenleving naar oplossingen voor de uitdagingen in de geestelijke gezondheid wordt steeds urgenter. Vlaanderen geeft daar gehoor aan. De krijtlijnen die tijdens de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg aan bod kwamen, zijn terug te vinden in het geestelijk gezondheidsdecreet dat nog deze legislatuur door het Vlaams Parlement bekrachtigd wordt.”
Op de weg vooruit met Jo
Op de studiedag over cultuursensitieve zorg. Stimuleren van zorg aangepast aan de cultuur van wie ondersteuning nodig heeft.
Samen met Nawal Farih op bezoek in Oudsbergen bij burgemeester Lode Ceyssens voor een heerlijke pasta!
De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheidszorg in Antwerpen samen met  stakeholders, beroepsverenigingen, sleutelorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen
Opening nieuw gebouw van vzw Junitas in Genk. Een organisatie binnen de jeugdhulp waar de jongere centraal staat en iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.
Op bezoek bij Mané vzw in Maasmechelen met burgemeester Raf Terwingen op de Dag van de Zorg.
Bezoek aan WZC Annuntiaten Heverlee. Voldoende beweging en een gezonde levensstijl doet de kans op dementie afnemen!
Bezoek aan Limburg Clinical Research Center. Hét academisch klinisch onderzoekscentrum van Limburg dat bouwt aan een betere gezondheidszorg!
Opening Dag van de Zorg in het OPZC van Rekem. Met bezoek aan o.a. de vleugel voor Korsakovpatiënten en het therapeutisch creatief atelier
Eerstesteenlegging voor nieuwe infrastructuur Revalidatiecentrum Pulderbos waar kinderen en jongeren intensieve revalidatie kunnen krijgen.
>
>
>
>